Разговор със Зорница Янкова,  Директор „Трудово-правни отношения и регулаторни процеси“ за Европейското икономическо пространство в Hewlett Packard Enterprise.

Наскоро получихте едно от най-големите професионални отличия в България в областта на управление на човешкия капитал. Какво смятате, че донесе този успех за компанията и в частност на Вас?

Благодарна съм на колегите от Асоциацията за управление на хора, чиято годишна награда HR Директор на годината получих през януари тази година. Тази награда идва след близо 20 – годишна кариера в областта на управлението на човешкия капитал, множество проекти, предизвикателства и успехи. Това е признание както за мен, така и за организацията, в която работя. НРЕ ми дава възможност да се докосна до предизвикателни и интересни проекти, които нямат еквивалент в България.  Не на последно място е и признание за резултатите и отдадеността на екипа, с който работя.

В кандидатурата си за наградите на БАУХ сте посочили 13 проекта реализирани под Ваше ръководство. Кои според Вас са трите с най-голямо значение за HPE?

В последните години НРЕ премина през множество промени, реогранизации и трансформации. Определящите за 2017 са успешно приключилите за нас като организация два основни  проекта – разделянето на ES бизнеса ни и сливането със CSC, който доведе до създаването на DXC, както и разделянето на част от софтуерния ни бизнес, и сливането му с Micro Focus. Общият брой на служителите ни, върху които  тези сливания имаха непосредствено влияние е над 4500. Изключително съм горда от работата на екипа. Бяхме много фокусирани и успяхме да отговорим на очакванията на организацията, без да неглижираме или пропускаме всички останали важни за нас като локация приоритети.  Балансът между проектна и оперативна работа често е труден, особено когато касае много хора. Радвам се, че си свършихме работата както трябва, и това беше оценено вътре в организацията, а и извън нея.

Какви са тенденциите в развитието на HR професията в света на технологиите? Смятате ли, че има разлика при управление на тези процеси в сравнение с други индустрии?

ИТ индустрията има своята специфика. Така е и в другите индустрии, всички те носят собствените си характеристики и особености. При нас всичко се случва много бързо, има изключителна динамика, нужда от фокус, мобилност, включително на хора, разнообразие на технологиите, използвани в работата. Това предполага и специфичен начин на работа, който не би бил приложим в други компании или сектори.

В последните години HPE премина през няколко преструктурирания. Отразява ли се това на служителите и как HR специалистите управлявате тези процеси?

Промените се отразяват на всички, и всеки минава през тях по собствен начин. За нас като организация винаги е било важно да управляваме процеса, да бъдем честни и открити със служителите си, да даваме ясни насоки и да не се страхуваме от това да се променяме. Управлението на тези процеси в никакъв случай не е лесно. Изисква разбиране на стратегията на организацията, способност да я преведеш на разбираем език, ясно да дефинираш степента на влияние и скалата на промените, и през цялото това време, да останеш близко до хората.

Кои са стратегическите приоритети пред HPE при управление на човешкия капитал?

Критично важно е да разбираме и да си партнираме с бизнеса. Само и единствено тогава, решенията и приоритетите на HR отговарят на потребностите на организацията и носят стойност. Няколко са основните теми, по които работим в момента, като фокуса ни е в ангажираност, продуктивност, задържане и развиване на таланта в организацията, на всякакви нива.

Какви са изискванията към модерния HR мениджър днес и в частност в света на технологиите?

Да разбира бизнеса и да дава решения, които отговарят на нуждите му. Да работи в партньорства  – с другите функции, с консултанти, вътрешни и външни клиенти, да работи с хората. Да има добро усещане за пулса на организацията и това, което вълнува хората вътре. Да е автентичен, честен и открит. Да мисли и действа в мащаб, да не се страхува от трудни или непопулярни решения. Да има страст към хората, развитието им, кариерата им и способността им да изпълнят потенциала си. Да умее да се доверява и да дава възможност на хората в екипа си да търсят и намират решения сами. Да споделя знания, опит и умения, и не на последно място – да си обича работата, и да я върши с удоволствие.

Какви са очакванията ви за бъдещето на професията, както в краткосрочен план през 2018-а година, така и погледнато далеч в бъдещето?

През 2018 очаквам да се засилят тенденциите за цялостна промяна в начина, по който организациите функционират. Промените в политики, начини на работа, процеси, които се случват в глобалев мащаб, имат директно влияние и върху пазара в България. Много са международните компании, които прилагат локално корпоративни политики, това неминуемо влияе на пазара.

В дългосрочен мащаб очаквам част от административния характер на работата ни да отпадне. Голяма част от дейностите ще бъдат прехвърлени към различни платформи, с минимална нужда от човешка намеса. Все по-често служителите ще могат да правят нещата сами, през автоматизирани системи и процеси. При нас с колегите, ще останат по-комплексни и специфични проблеми, които изискват аналитичност, взимане на решения, и креативност.

Кои са тенденциите, които ще повлияят най-значимо на HR функцията в бъдеще?

Автоматизация, оптимизация на процеси, мобилност на хора и технологии.

Кои са технологиите, които вие използвате в работата си и при вътрешните комуникации в HPE?

Огромна част от работата ни, моята и на колегите, минава през някакъв вид технология – конферетни разговори, видеоконференции, имейли, скайп разговори. Екипите са виртуални, голяма част от колегите, с които работим, не са в България.

Какви са предизвикателствата пред българския технологичен бизнес при управление на човешките ресурси? Смятате ли че нещо трябва да се промени, за да остане България конкурентноспособна в технологичния сектор?

Технологичният бизнес в България е основен за икономиката, и се развива с бързи темпове. България има изключителен потенциал – добре образовани, висококвалифицирани и мотивирани хора, с ангажираност към себе си, работата си и обществото. Все повече международни компании имат интерес към нас като добра локация за развитие на бизнеса си. От нас самите, а и от политиката на държавата и институциите, зависи тази тенденция да продължи и да се развива, и да гарантираме стабилност и развитие на сектора. Основните предизвикателства са в идентифицирането, развитието и задържането на хората. В това да запълним празнотите на образователната система, да дадем практични знания и умения, да развиваме служителите си там, където има потребност, и да им даваме възможност да реализират потенциала си.

В България има недостиг на квалифицирани специалисти и конкуренцията е силна, особено в технологичния сектор. Как в HPE управлявате процеса по привличане и задържане на таланти?

Така е. Темата е важна за сектора, същевременно с това е важно да не се преекспонира. Това предизвикателство може да се реши с дългосрочна и целенасочена стратегия в сектора, както и с подкрепа от страна на държавата – в законодателни и оперативни промени, стратегии и проекти в ключови области. Всяка организация адресира това предизвикателство по собствен начин. За нас е важно да сме разпознаваеми на пазара като компания, която предоставя възможности за развитие вътре в организацията, организация,  в която се случват интересни и предизвикателни проекти, в която хората работят заедно и в екип, учат се едни от други, и работата им носи удоволствие. В последните няколко години работим целенасочено и фокусирано по темата, и резултатите се виждат.

Може ли да ни опишете как си представяте идеалната организация за привличане и задържане на талантливи служители? Кои според вас са важните характеристики на една такава организация?

Хората работят с удоволствие, когато имат среда, в която се развиват, и от която учат. Когато организацията, в която работят им дава възможност да правят интересни проекти, и да намират приложение на знанията, уменията и амбициите си. Среда, в която имат мениджър, който ги подкрепя, предизвиква, и развива. Екип с позитивна и партньорска атмосфера.

Заплащането ли е най-важно за привличане на млади специалисти и какви други привилегии предлага HPE?

Заплащането е важно. Почти толкова важни са и придобивките, онези неща, които предлагаме като допълнителни програми, ориентирани към служителите – допълнителни дни отпуск, допълнително здравно осигуряване, програма за психологическа, финансова и легална подкрепа на служителите ни и техните семейства, карта за спорт. Това са някои от нещата, които заслужават да бъдат споменати . Условията на труд, пространство, гъвкавост на работно време, възможността да работиш отвсякъде и по всяко време, ако това отговаря на спецификата на работата ти, са основни неща за нас като организация, и се ценят много от служителите ни. Част от вътрешната култура на HPE може да видите, ако следите страницата HPE Careers във Facebook.

Къде читателите ни могат да видят текущите отворени позиции в Hewlett Packard Enterprise?

Всички отворени позиции са достъпни на кариерната ни страница: https://careers.hpe.com/bulgaria