Wi-Fi 6 има за цел да помогне на операторите да се справят с мобилния трафик

Асоциацията WBA публикува насоки за внедряване на Wi-Fi 6 за мобилни оператори, предприятия и доставчици, преди пускането му по-късно тази година.

Wi-Fi 6 е първото поколение безжична мрежа, която приема по-удобна за потребителите номенклатура, подобна на 4G и 5G. Техническата система е различна от предишните стандарти до сега – „802.11ac“.

Наред с всичко останало, Wi-Fi 6 се очаква да осигури по-бърза скорост и по-голям капацитет. Безжичната индустрия го позиционира като допълнителна технология за 5G, която може да помогне на организациите и комуникационните доставчици да се справят с нарастващия обем трафик на данни.

Wi-Fi 6

WBA твърди, че Wi-Fi 6 ще спомогне за задоволяване на търсенето и ще задоволи всички нужди на ниво на обслужване (SLA). Въпреки това, Wi-Fi 6 е опит да се докаже, че няма да бъде изместен, просто ей така, от 5G.

Според WBA броят на устройствата с Wi-Fi достъп днес е 9 милиарда, тоест, всеки човек на планетата използва повече от едно устройство. Същевременно с това, обема на данни за предприятията ще продължи да се увеличава от 33 екзабайта до 63 екзабайта до 2022 година.

Новите насоки, публикувани от организацията и разработени с членове, включително BT, Broadcom и Cisco, имат за цел да осигурят последователна рамка за внедряването на Wi-Fi 6 в райони с висока гъстота като стадиони, жилищни блокове и обществени места. 

Подмяна на мрежата

Няма как да не споменем, че рутерите, за новата услуга няма да могат да се намерят на ниските цени, с които сме свикнали в момента. В САЩ цените започват от 150-200 долара и се качват доста нагоре. Услугата наистина ще си заслужава инвестицията, но е хубаво да сте подготвени за нея.

Съществуват и разпоредби за IoT и мрежите на предприятията. Обхванатите области включват RF планиране и дизайн, MU-MIMO, съвместимост с предишни поколения Wi-Fi.

Какво налага развитието на услугата?

„От създаването си преди 20 години, Wi-Fi се превърна в очаквана услуга както за потребителите, така и за предприятията,“ каза Тиаго Родригес, генерален мениджър на WBA.

„Не само, че глобалното търсене на Wi-Fi продължава, но и операторите в световен мащаб развиват 5G мрежи, а правителствените органи по света се готвят да отворят 6GHz спектър за Wi-Fi трафик. 

„Днешното съобщение илюстрира отдадеността на WBA и нейните компании-членки да осигуряват навременна експертна насока, за да се гарантира, че внедряването на Wi-Fi успешно ще задоволи всички необходими потреби.“

Много оператори по света сега се съсредоточават върху изграждането на конвергирани мрежи, включващи фиксирана, мобилна и безжична свързаност. Идеята е крайният потребител е безпроблемно свързан независимо от технологията. Wi-Fi 6 трябва да даде голям тласък на усилията в тази посока.