Отнe само няколко години на споделените транспортни услуги да направят пътуването по-удобно в много градове по света. И докато иновациите предлагат автономни и електрически автомобили, свързаност в тях, механизми за споделяне на пътувания и превозните средства и други такива технологии на повече хора, пътуването в градовете ще става все по-лесно, бързо и безопасно.

Такива нововъведения ще позволят намаляване на задръстванията, инцидентите на пътя и замърсяването на въздуха. McKinsey и Bloomberg New Energy Finance изчисляват, че към 2030 година в 50 метро области в света бързото преминаване към напреднали транспортни системи може да допринесе за $600 милиарда в ползи за обществото.

Проучвания показват, че колкото повече хора използва споделен частен транспорт като приложенията за споделено пътуване, толкова по-вероятно е те да използват и обществен транспорт. От друга страна, ако твърде много градски жители започнат да зависят от частните превозни средства, дори споделените такива, трафикът ще стане по-лош и обществените транспортни системи може да бъдат ощетени от приходите, от които те се нуждаят за да финансират обслужването и подобренията.

Решение на управляващите

Тези сложни развития поставят общинските ръководства в трудна ситуация. Някои избраха подхода на изчакването, за да имат по-ясен поглед върху тенденциите и да развият стратегии, когато тези тенденции са по-ясни. Този подход има своята логика, като имаме в предвид колко трудно е да предвидим поведението на традиционните транспортни бизнес организации, новите транспортни услуги и жителите.

Въпреки всичко това, политиците и неправителствените организации биха могли да се справят и по-добре, ако предвиждат развитието на мобилността и как тя ще изглежда през следващите 15 години и на база на това да създават политики, които да ни приближат до бъдещето по-скоро отколкото, ако просто го очакваме. Този подход ще изисква от обществените лидери да използват по-проактивна роля при формирането на бъдещето ни и тези, които се надяват да се възползват максимално от ползите на напредналата мобилност биха могли да разгледат няколко основни стратегии.

План за развитие

Адаптирането на новите подходи в мобилността към специфичните условия и предизвикателства в конкретния регион или град. Например, много е вероятно гъсто населените градове в развиващите се икономики като Делхи, Истанбул или Мумбай да спечелят от разширяването на обществените си транспортни системи, като ги допълнят с услуги за споделено пътуване, които разчитат на електрически автомобили. Един развиващ се, гъсто населен град от среден размер, към 2030 година би могъл да реализира $600 милиона годишно в ползи за обществото от развитието на мобилността. Голяма част от тези ползи ще дойдат от намаляване на инцидентите на пътя, смъртността и нараняванията.

В същото време, градските региони с по-високи доходи може да отидат още по-далеч, като развият наистина интегрирана транспортна система, която комбинира обществен транспорт, споделяни и автономни автомобили и „умна“ инфраструктура. Един от начините, по който градовете биха могли да ускорят интеграцията на мобилните си системи е да предложат услуга под формата на мобилно приложение за планиране и заплащане на пътувания, които използват множество видове транспорт.

За развити градове като Лондон, Шанхай и Сингапур, към 2030 година моделът на „интегрирана мобилност“ би могъл да донесе ползи от над $2.5 милиарда годишно. И не на последно място, много вероятно е във високо развитите региони с големи предградия, където автомобилите все още са критична технология, да видим големи ползи от употреба на автономни автомобили.

Промяна в полза на обществото

В процеса на развитие на градовете, управляващите трябва да преценят какво да правят със земята и пътищата, след като хората и автомобилите започнат да се движат по различни модели. Ако все повече хора се качват и слизат от споделени автомобили на тротоара, трафикът може да бъде блокиран. Определянето на зони за слизане и взимане на пътници би помогнало да се облекчи този проблем. Такива зони, както и други видове приложения на ценно градско пространство биха могли да бъдат взети от настоящите паркинги, които ще са в много по-малко търсене след като автомобилите започнат да бъдат използвани много по-ефективно.

Градовете може да проучат възможностите за подобряване на достъпа до транспорт и да осигурят ползи за гражданите от развитието на мобилността. Почти всеки град има райони, които са недостатъчно обслужвани от обществения транспорт или групи като възрастните, на които е трудно да използват автобуси и влакове. Осигуряването на евтин, наличен при поискване достъп до различен вид превозни средства би подобрило достъпа на тези групи хора, като в същото време позволи на градовете да премахнат слабо използваните маршрути на обществения транспорт.

Бързите иновации в мобилността ще имат сериозни последици за градовете и тези, които започнат първи развитието на интегрирани планове за мобилност ще бъдат по-добре позиционирани да се възползват от ползите, които новите технологии ще донесат на жителите им.