Дигиталната трансформация навлиза и разтриса всяка една индустрия по целия свят. Следващата фаза от тази еволюция настъпи, а ние трябва да се движим с нейното темпо. HPE помага на голяма част от бизнеса с иновативното си решение, което улеснява и ускорява процеси, докато предоставя финансови решения.

HPE и решението за бъдещето

Всеки от нас е тръгнал по пътя на трансформацията. Дали ще е трансформация на технологията, на хората и процесите или на икономиката, вие ще се нуждаете от бързина и ловкост, за да интегрирате тези иновации и да вървите със същото темпо.

Затова компанията реазлизира системата, която да свърже edge, cloud и storage в една хипер система. Целта й е да улесни и ускори процесите във всеки един бизнес, като едновременно намали разходите и загубите.

Intelligent Edge

Сега извличането на данни се случва предимно в edge центровете, запазването им е по-важно от всякога, както и свеждането на загубите до минимални. Това само засилва допълнително иновативния процес във всички индустрии – от здравеопазване до земеделие.

В днешно време 75% от данните се създават в edge центровете, но 94% се пропиляват или погубват. Тази загуба е изпусната възможност, затова HPE решават да направят инвестиция в развитието на Intelligent Edge. Това ще позволи създаването на технологии за извличане на точни и моментни данни, базирани върху личен опит и действие.

Концепцията зад Edge

Edge обединява бизнеса и живота. Неговата концепция е използването на тенхологии и данни за подобряването на изживяването, което предоставяте на крайния потребител, което го прави по-доволен и лоялен. Платформата също ще помогне на вашите служители да бъдат по-продуктивни и обвързани към работата, независимо от сферата и средата.

Тези плюсове могат да бъдат интегрирани както за smart автомобили, така и за огромни спортни стадиони. Някои стадиони (Golden State Warriors, Tottenham Hotspur) вече се възползваха от тази трансформация и са пример за еволюцията на технологията и свързаността:

С помощта на Intelligent Edge създаваме стадионите на бъдещето

Cloud и HPE Pointnext

Какво харесват иноваторите, създателите, дизайнерите и специалистите по извличане на данни в cloud? Бързината, ловкостта и удобството да държат всичко „на върха напръстите си“. За HPE облакът е изживяване, а не дестинация. Те смятат, че точно чрез обединяването на edge с cloud ще бъдат създадени нови възможности.

Незавимо къде в базата данни са вашите приложения и анализи, там ще намерите и HPE, внасяйки иновации и помагайки на вас и на хората ви да бъдат по-успешни. Изискването за доставяне на услуги през multi-cloud среди в реалността може да представлява трудности за хората, процесите, икономиката и технологиите в една компания.

Решението на HPE позволява на корпорациите да изплозват hybrid cloud по правилния начин, докато избягват грешките за милиони долари.

Бъдещето и съхранението

За 2 години хората ще създадат повече данни, от колкото са създадени в историята. Това само по себе си предоставя невероятни възможности, но подчертава друг проблем –съхранението.

Затова компанията създава решения, които ще намерят приложение във всяка индустрия. В свят от милиарди свързани хора и устройства се извличат данни в огромни количества. Интелигентното съхранение на HPE използва изкуствен интелект, който прави бързи и автономни решения – със скорост измерима в наносекунди. Той непрекъснато се учи, предвижда промените и се адаптира към тях, техните нужди и потенциалните заплахи.

Това, което следва е да се интегрира този изкуствен интелект, за да анализира данните, превръщайки ги в действия, дори във вашето хранилище.

Главната цел

HPE вярват, че единственият начин да измерим ефективността на технологията в днешно време е като разгледаме доброто, което може да сторим и трудностите, които можем да преодолеем с нейна помощ. Затова тяхната цел е непрестанно да подобряват начина, по който хората живеят и работят.