Изследване разкри въглеродния отпечатък на двата типа носители

Източник