Интервю: Визията за умните градове?

умен град

На изминалия Smart Cities & Mobility Forum срещнахме Николай Димитров от Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium. Темата за умните градове е интересна за всички, не само за хората работещи в сферата на технологиите. Ето защо решихме да му зададем въпросите, които много от нас си задават.

Как ще изглеждат умните градове? Какви са предизвикателствата и къде се намира България, когато говорим за технологично развитие? Отговорите ще откриете в нашето интервю:

Каква е твоята визия за един „умен град“?

Темата „Умен град“ е тема, която е не само все по-популярна и модерна, но и все по-жизненоважна за развитието на един град, независимо малък или голям. Конкуренция има вече не само между различните компании или вендори развиващи своите бизнеси, но и все повече се наблюдава надпревара между различни градове и държави.

Самите градове търсят възможности как да привлекат повече млади и качествени хора, професионалисти и предприемачи, които да се установят и развият своя живот и бизнес. Търсят се начини как да се привлекат повече туристи и гости, повече образователни институции и всичко това, за да може градът да просперира, а оттам и държавата да върви все по нагоре. Всичко това задължава местните управления и общини да са все по-иновативни и предлагащи „Умни“ условия и решения на млади, образовани и предприемчиви хора.

Умните градове трябва да използват последните световни технологии, за да могат да създават и подобряват качество на живот и щастие на всички, а не само на определен кръг от хора.  

Кои са технологиите без които един „умен град“ не може?

Технологиите сами по себе си не носят щастието нужно на всеки. Но когато технологията е иновативна и адаптивна и създава решения, които да помагат на хората, тогава тя може да създава щастие и качество на живот.

Възможностите относно технологиите, които да се използват са неограничени. Сензорите и устройствата събиращи данни и информация са само една малка част. Тези данни трябва да се обработват и да се анализират бързо и в реално време. Най-важното е тези данни да могат да се споделят и обменят между различните технологии.

Например, как биха се решили проблемите с пътния трафик ако колите не си „говорят“ или не обменят информация. Или ако няма обмяна на данни между WiFi и 5G технологиите. Технологичните решения трябва да позволяват обмяна на данни не само между сензори и у-ва, но и между платформи, локации и разстояния. Затова смятам, че междуплатформената обмяна на информация и данни е по-важно от това каква технология стои зад дадено решение. Това е горивото, което ще доведе до все повече иновации, сигурност и решаване на днешните проблеми.

Общините трудно намират финансиране. Как могат да спечелят, ако направят инвестиции в посока да бъдат „умни градове“?

Бизнесът в лицето на малките и средни предприятия и големите корпорации са готови за IoT (интернет на нещата) и „Умни“ решения. Но правителствата, общините, местните управления и адинистрации дори и EU дали са готови за тези решения? Не само поради трудностите с финансирането, но най вече заради бюрократични затруднения, липса на разработване и прилагане на чисти бизнес планове, стратегия и визия за бъдещо развитие на села, градове, общини и т.н.

От известно време има вече Европейски програми, които да подпомагат развитието на малките градове и райони да не изостават в развитието си. Но истинското решение е частните компании и публичните администрации да се обединяват заедно, открито да комуникират помежду си, да разработват планове, проекти и решения и заедно да се борят с техническите, икономически,  екологични и политически „разходи“ свързани с тези „Умни“ решения!

С какво се включва HPE за „умните градове“?

Има много информация, анализи, тенденции и данни за темата „Умни“ градове, но винаги е добре да се започва реалистично, да се предприемат първите стъпки, да се постигнат първи макар и малки резултати и след това „Dream Big”.

Ние в Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium започваме винаги от основата. Първо изграждаме фундамента на всяко едно „Умно“ решение, а именно Aruba Mobile First архитектура, т.е. WiFi и свързаност и след това започваме да надграждаме. Устройствата, сензорите и свързаността са само част от IoT. На следващо място идват данните и информацията, която се събира от тези сензори и устройства и управлението им. Използваме последните ни иновации като Airwave за управление на мрежата и “predictive analysis”, Clearpass за сигурност и “guest workflows“ и не на последно място платформата Meridian за мобилни приложения и решения. Всички тези данни се събират и обработват на наши HPE сървъри, данните се съхраняват на наши HPE сториджи, HPE софтуер за управление и HPE услуги, които интегират всички тези компоненти.

Благодарение на този обширен и всеобхватен подход и решение, имаме множество успешни примери не само за Умни градове, но и Умни сгради, Умни стадиони, Умни летища и Умни Търговски центрове. Градове като Дубай, Сингапур, Барселона и Милано, стадиони като Levi’s stadium, Mercedes-Benz Arena, стадионите Камп-ноу и Тотнъм, Парк де Пренс, Mall of Dubai и много други се доверяват и разчитат на HPE технологиите и НРЕ опита за подобряване качеството на живот на всички хора и за тяхното щастие.