За две трети от компаниите замяната на критичните системи се превръща в изключително голямо предизвикателство заради тяхната сложност, показва нов доклад на Leading Edge Forum и DXC Technology.

Според проучването сложността забавя дигиталната трансформация, която е необходима стъпка за модернизирането на организациите, пише ITProPortal.

Нужна ли е модернизация на някой бизнес?

Ако бъде изпълнена по правилния начин дигиталната трансформация струва по-малко, подобрява потребителското изживяване и осигурява по-защитена работна среда.

Почти две трети (62%) от запитаните отбелязват, че техният бизнес не разполага с правилните инструменти и платформи, което води до създаване на „дигитални острови“ – технологии, които работят независимо една от друга.

Същевременно повече от половината от бизнес лидерите също така смятат, че служителите им не се възползват изцяло от на инструментите за анализ и по този начин не успяват да капитализират възможностите за по-информирано взимане на решения.

Служителите

Освен това, ако не се отделя нужното внимание на хората и културата, компаниите не могат да очакват да получат дългосрочни ползи, се коментира още в доклада. Две трети от лидерите споделят, че служителите често отказват да се променят и това забавя скоростта на трансформацията в цялата организация.

„Това трябва да ни напомни, че правилната комбинация от хора, култура и технологии е важна за ефективната и дългосрочна промяна“, отбелязва Ричард Дейвис от DXC Technology.

„Служителите също трябва да приемат работната култура, основана на технологиите, по-сериозно, а лидерите трябва да имат същите приоритети“, допълва Дейвис.

Сред технологиите, които експертите очакват в най-голяма степен да променят работния процес, са изкуствения интелект и машинното обучение, Интернет на нещата, 5G, VR и AR решенията, както и гласовите технологии.