При ИТ проектите фокусът е не само върху продукта, но и върху продължаващото му подобрение
(снимка: CC0 Public Domain)

Днес проектните екипи разбиват големите и сложни проблеми на по-малки и по-прости и работят върху тях в кратки интервали, така че решението да стигне бързо до клиента и скоро след това разработчиците да получат обратна връзка за работата си. Така моралът и ангажираността към проекта се увеличава и удовлетвореността от свършената работа е по-голяма, сподели в интервю Владимир Таков, софтуерен инженер с над 12 години опит, Scrum Master в компанията за дигитални решения FIO Systems, която е част от бързоразвиващата се немска група Hypoport.

„Scrum Master по време на пандемия” е темата на предстоящо този месец събитие с водещ Владимир Таков. Той притежава бакалавърска степен по информационни технологии от УНИБИТ, както и магистърска степен по управление на проекти за информационни технологии от НБУ. Участниците в събитието на 22 ноември в платформата Meetup ще дискутират какви са проблемите, пред които е изправен един екип, как правилно да се реорганизират всички процеси, така че да работят успешно, и какви са универсалните решения, които всеки екип може да използва.

Ето какво разказа Владимир Таков за предизвикателствата в управлението на ИТ проекти и трудностите в прилагането на Scrum по време на пандемия.

Г-н Таков, как се промени Вашата перспектива, когато от разработчик станахте Scrum Master?

Като разработчик решавах конкретни проблеми, които са част от някаква голяма функционалност и фокусът ми винаги е бил към малките блокове, които изграждат нашия продукт. Ставайки Scrum Master осъзнах, че вече трябва да се фокусирам повече върху голямата картина, проблемите, които решаваме за нашите клиенти и мисията на компанията за развитие на нашия продукт. Преминавайки през тази трансформация също осъзнах колко е важно за разработчиците да знаят накъде се движи проектът, за да осъзнаят, че са част от нещо по-голямо и значимо.

За разработчиците е важно да знаят накъде се движи проектът, осъзнавайки, че са част от нещо по-голямо и значимо, казва Владимир Таков, Scrum Master във FIO Systems, част от Hypoprt Group
(снимка: личен архив)

Също така постепенно се научих, че когато някой от екипите ми се изправи пред проблем, често този проблем произхожда от нещо, което се е объркало в процесите, които имаме. И ако тръгнем да решаваме конкретния проблем, може да не постигнем голям успех. По-печелившо е да погледнем от високо на ситуацията и процесите, които са довели до нея и да се опитаме да открием корена. Така решението, до което сме достигнали, ще помогне не само в текущата ситуация, ами ще помогне да не се случват подобни неща в бъдеще.

Какви са основните разлики между управлението на проекти и управлението на проекти в ИТ?

При управлението на проекти помагаме на един или няколко екипа да постигнат предварително зададени цели при ясно дефинирани граници. Обичайно проектите започват с изготвянето на документация, която описва обсега на проекта, времето, за което трябва да бъде изпълнен и бюджета, с който разполагаме. След изготвянето на план за действие работата по проекта стартира, като с времето е възможно да бъдат нанесени корекции, за да постигнем поставените цели по най-оптималния начин.

При ИТ проектите фокусът е не само върху продукта, който разработваме, но също и върху продължаващото му подобрение и поддържането на високо ниво на качество. Във времето обсегът и целите по тези проекти могат да се изменят и да се появяват нови, тъй като те са свързани преди всичко с проблемите, които решаваме за нашите клиенти.

Каква е ползата от разработчиците, клиентите и компанията от използването на Scrum рамка в Agile среда?

При Agile екипите са много по-интегрирани в целия процес на софтуерната разработка. Тук няма мениджър, който да казва на всеки каква конкретна задача да имплементира, а екипът заедно анализира проблемите, които решаваме за клиента, избира подходящо решение, имплементира го и се грижи за качеството и производителността на продукта.

Също така екипите разбиват големите и сложни проблеми на по-малки и по-прости и работят върху тях в кратки интервали, така че решението да стигне бързо до клиента и скоро след това разработчиците да получат обратна връзка за работата си. Така моралът и ангажираността към проекта се увеличава и удовлетвореността от свършената работа е по-голяма.

От другата страна, за клиентите е от голяма полза, че в кратки интервали виждат как продуктът се развива и могат да дадат обратна връзка, а не им се налага да чакат месеци наред, за да установят, че продуктът не работи така както са си го представяли. Този тип работа също предразполага към нарастващо финансиране на проекта, без необходимост от голяма инвестиция в самото начало.

За компанията пък се намалява времето за достигане до пазара и по-скорошно възвръщане на инвестициите. Това помага много за намаляване на риска, тъй като за по-кратко време и пари получаваме обратна връзка дали изначалната идея на проекта е добра.

Как се промени ръководенето на проекти през последните 10 години?

Преди 10 години се отделяше много време за писане на задание, което да покрива целия обсег на продукта, и бяха необходими много срещи с клиентите преди да можем да започнем същинската имплементация. В днешно време все повече компании залагат на разработването на малки функционалности, които надграждат продукта и са по-лесни за дефиниране, разработване и тестване.

Какви са трудностите при прилагането на Scrum по време на пандемия?

Основните трудности са комуникационни. В Scrum има редица срещи, в които е важно екипът да дискутира проблемите, по които работи. Когато срещите са на живо това става много по-лесно, отколкото когато са онлайн.

В онлайн комуникацията често се появяват проблеми като лоша интернет връзка, лош микрофон, липса на камера и т.н. Без качествена връзка или микрофон разговорите се превръщат в отчет, кой какво е чул и „Сега по-добре ли е?”, „Не те чуваме”, „Май няма връзка с него” и т.н. Без камери пък губим голяма част от информацията, която се предава с мимики и жестове. Когато всички са без камери, за говорещия остава усещането, че говори на стената и няма представа дали думите му будят одобрение, гняв или отегчение у другите.

Някои разговори стават чрез съобщения и много пъти съм ставал свидетел на недоразумения, породени от това, че някой е написал нещо по един начин, а човекът, който е прочел съобщението, го е интерпретирал по друг начин.

Друг голям проблем е сплотяването на екипа. Каквото и групово занимание да се измисли онлайн, то никога няма да бъде толкова добро, колкото събитията на живо. А тези събития са важни, за да почувстват членовете на екипа, че не са сами и че заедно решават проблемите, пред които се изправят.Източник