Мащабна кампания за 3D принтиране на предпазни шлемове за медицинските работници в страната организират столични дентални медици, а идеята се реализира от множество професионални организации и ентусиасти в областта на 3D технологиите от София, Пловдив, Велико Търново, Ловеч, Варна, Ямбол, Бургас, както и от редица други населени места в България, съобщиха от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Университетът се включи от 21 март в кампанията, като материалите за 3D принтирането в Русе се предоставят безвъзмездно от няколко фирми в България, а останалите консумативи, които са необходими за окомплектоването на шлемовете, са осигурени от Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Какъв е плана на Русенският Университет?

Проектите на 3D принтираните предпазни шлемове са изготвени от Prusa Research 3D printers и са преминали изпитания в Министерството на здравеопазването на Република Чехия. Целта на кампанията е да се направят възможно най-много предпазни шлемове, като произведените от Русенски университет ще се предоставят безвъзмездно на медицинските работници в УМБАЛ КАНЕВ АД, както и на общопрактикуващите лекари и зъболекарите в Русе и региона.

За постигането на тази цел се използва сериозен ресурс от оборудване от Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, Транспортен факултет и Аграрно-индустриален факултет на РУ у“Ангел Кънчев“ – два 3D принтера Prusa Research I3 MK3s, един 3D принтер Ultimaker 2+, два 3D принтера Ultimaker 3, както и два 3D принтера, които са проектирани и сглобени от преподаватели и служители в университета. Капацитетът на производство към момента е 6-7 шлема на всеки 150 минути, но се работи по оптимизиране процесите и повишаване на обема, допълват от университета.

Какво е нужно?

Част от оборудването, което се използва за производството на предпазните шлемове, е закупено в рамките на националните и международни проекти, по които се работи в Русенски университет „Ангел Кънчев“, включително Национална научна програма ИКТ в НОС и Проект УНИТе.

Част от оборудването

„С тези действия Русенският университет за пореден път показва, че работи в полза на обществото и ще допринесе, макар и минимално, за справянето с пандемията от COVID-19“, допълват от университета.