Робот, можещ да усвоява изпълняването на задачи, наблюдавайки как го правят хората, създават с Масачузетския технологичен институт в САЩ. Изследователите са разработили система за планиране с доза неопределеност, позволяваща на машината да научава сложни действия с нестриктни правила за изпълнение.

Тестове

Първата подобна задача е била „слагане на маса“ – робот манипулатор е наблюдавал как човек разполага на масата посуда и прибори за хранене в различни съчетания. След това машината е трябвало сама да избира поредицата от действия, включително в случаи, когато някои от предметите са премахвани, поставяни един върху друг или скривани. Както при симулации, така и в реалните експерименти роботът почти не е допускал грешки.

Как работи?

Машината изгражда пътя към положителен резултат, използвайки принципа на реалновремевата логика (LTL). След наблюдаване на 30 демонстрации на процедура по сервиране на маса системата формира „убеждение“ за това какво представлява процесът – разпределяне на вероятностите, включващи около 25 LTL шаблона. Според изследователите, опитвайки се да изпълни условията на всички шаблони, в крайна сметка роботът се справя със задачата.

На следващ етап се предвижва доработване на робота, така че поведението да може да бъде коригирано с помощта на гласови команди по време на изпълнението на задачата.