През 2018 г. европейските производители на автомобили са инвестирали 21,7 млрд. евро за производството на електромобилите в Китай. С ресурс от 2 милиарда щатски долара, Тесла произвежда годишно 500 000 автомобила в своята Gigafactory в Шанхай, а прогнозите на Международната агенция по енергетика (IEA) са, че до 2030 г. пазарът на електромобили ще представляват 70% от продажбите на автомобили в страната.

Защо производството на елоктромобилите се увеличава?

Стремежът към постигане на декарбонизация в световен мащаб стимулира правителствата да обединят усилия и да въведат различни екологични мерки, включително и сериозен спад в цените на батериите, които захранват електромобилите. Данните сочат, че за периода от 2010 г. до сега намалението е с почти 85%, което дава реална възможност на потребителите да преминат към по-екологичен транспорт. С развитието на тази тенденция, през 2018 г. производството на електромобили се е увеличило почти двойно в сравнение с предходната година. Тази нова технологична вълна създава редица предизвикателства и възможности за веригите за доставки и особено в логистичния сектор, където батериите са катализатор на сериозни промени.

Без съмнение, революцията на електромобилите ще окаже огромно влияние върху логистичния бизнес. Тъй като електрическите двигатели съдържат значително по-малко части в сравнение с двигателите с вътрешно горене, това ще доведе до спад в търсенето на транспортни части. Въпреки това, необходимостта от рециклиране на батериите ще създаде необходимост от нови бизнес и логистични решения.

Предизвикателствата на компаниите

Увеличаването на издръжливостта на батериите, както и nроучването на различните възможности за употреба на съставните части на автомобила, след като вече не е в движение, са едни от възможните предизвикателства за компаниите. От съществено значение е те да направят точните анализи и прогнози, така че да могат да отговорят на нововъзникналите потребности на клиентите си.

Батерията, която се използва в електромобилите определя около една трета от общия разход на автомобила. Въпреки че подобно на мобилните телефони, тя е изработена на базата на литиево-йонна технология за многократно зареждане, всъщност представлява сложен пакет от батерии, съставен от модули, изработени от отделни клетки. Световните производители на батерии са в постоянно съревнование по между си в стремежа си да предложат на потребителите различни модерни дизайни на най-ниски цени и с минимално тегло.

Приложение на електромобилите

Все по-широкото приложение на електрически превозни средства създава редица предизвикателства пред логистичните доставчици. Те се определят най-вече от транспортирането на батериите – независимо дали са нови или употребявани. Тъй като новите електромобили са с около 300 – 400 килограма по-тежки от автомобилите с вътрешно горене, превозвачите трябва да правят курсове с по-малко товари, за да спазват ограниченията за тегло. Също така, батериите и техните компоненти са класифицирани като опасни товари и подлежат на по-строга регулация и затова трябва да бъдат транспортирани в подходящи опаковки. Ето защо, Групата GEFCO превозва батериите в хладилни контейнери с контролирана температурата и непрекъснато изследва нови транспортни решения, чрез които да гарантира необходимите нива на влажност и температура от 25C по време на пътуването.

Друго сериозно предизвикателство за веригите за доставки е необходимостта, по време на транспортиране, батериите да бъдат зареждани, което допълнително натоварва съществуващите енергийни мрежи.

От известно време Групата GEFCO работи върху разработването на зарядни стации, които да осигурят цялостно зареждане на батериите, които да отговарят на екологичните стандарти. Автомобилната дивизия на Групата в Швейцария произвежда електричество от соларни панели, чрез които да се зареждат батериите без да се използва въглерод и в съответствие с екологичните стандарти.

Промяната на потребителските нагласи в световен мащаб определя динамиката в пазара на електромобили и е основен двигател при формирането на основните политики. Китай е най-големият производител и търговец на части за електромобили, като осигурява почти половината от световния пазар и контролира 70% от международните вериги за доставки. Очакванията са с увеличаването на производството на батерии за електромобили, влиянието в логистичната индустрия в бъдеще да расте.