Българската индустрия ще пропусне огромен потенциал, ако българските производители продължат да се придържат към остарели начини на мислене, които противопоставят хората срещу роботи. Бъдещето принадлежи на компании, които са способни да мислят за концепции, в които хората работят заедно с машините.

Повечето от нас са виждали старите черно-бели снимки, на които са заснети големи производствени халета, пълни с работещи машини, заобиколени от полагащи усърден труд индустриални работници. Виждали сме репортажните кадри на работници във фабрики, стоящи рамо до рамо на монтажната линия, където работят така, сякаш самите те части от зъбното колело в добре функционираща машина.

Хората срещу машините

От началото на индустриализацията хората са функционирали така, сякаш са машинни части в производствените съоръжения, извършвайки тривиална, изтощителна и скучна работа. Като човешки роботи. ДНК-то на индустриализацията е била ефективност, последователност, надеждност и прецизност – като машината и производствените мощности, с които хората са сравнявани. Хората са оценявани по следните категории: кой беше най-добрият, най-бързият, най-прецизният и най-постоянният?

Работното място на бъдещето в цифровизирано общество, базирано на знания

Обществото отдавна е преминало от индустриализация към дигитализация и знания. В същото време твърде много български производители все още си позволяват да останат в индустриалното мислене на миналото по отношение на ефективно производство на големи количества еднообразни продукти. Това ги ограничава до възможностите на миналото и не им позволява да се възползват от потенциала на бъдещето.

Разбира се, изискванията на индустриалното общество за ефективно и равномерно производство все още в известна степен важат, ако компанията трябва да бъде конкурентоспособна. Но това не е достатъчно. Потребителското търсене се насочва към индивидуално персонализирани продукти и решения, а и това, която им е нужно и искат, се променя често.

Хората заедно с машините

Това поставя нови изисквания към производствените компании. Вече не е достатъчно да разполагате с ефективни производствени мощности, които ден след ден могат да изплюват едни и същи продукти в големи количества. Производствените мощности трябва да са гъвкави и готови за адаптиране, насочени към малки серии и различните изисквания на клиентите. Необходимо е да се адаптират както производствените мощности, така и ролята, която хората играят в производството.

Ето защо трябва да можем да направим крачката от вече остарелите идеи за хората срещу машините и да ги заместим с такива за хората заедно с машините. Ефективните производствени мощности са производствени съоръжения, които използват роботи за задачите, които ще са най-подходящи за тях, и съответно използват хората за задачи, в които те са най-ефективни. Ако сме способни да мислим само от гледна точка на хората срещу машините, ние ограничаваме използването на човешкия капитал и пропускаме огромен потенциал за растеж.

Неизползван потенциал за растеж

Често срещано възражение срещу това да оставим роботите да се справят с монотонната, изтощителна и скучна работа в производството е, че служителите ще загубят работата си. Но това възражение се основава на предположение, че роботът и служителят делят едно и също работно място и искат да изпълняват едни и същи дейности.

Въпреки това много компании, които са се възползвали от роботизацията, са постигнали висок ръст на стойността. Роботите се грижат за монотонната рутинна работа, докато служителите са свободни да се занимават с дейности, които дават по-голяма добавена стойност.

Хората и роботите – силен екип

Всъщност, технологията за производство на роботи вече е толкова напреднала, че е възможно хората и роботите да работят в тясно сътрудничество. Това са т.нар. колаборативни роботи, известни като „коботи“.

В горните редове хвърлихме бегъл поглед само върху върха на айсберга, когато става въпрос за използване на безбройните възможности за сътрудничество между хората и роботите. Заедно те са силен екип с огромен потенциал за производителите, които имат смелостта да се възползват от възможностите на днешния ден.