MMD, водещият специалист при дисплеите и лицензен партньор на Philips monitors, обяви следващото голямо постижение по пътя на марката към устойчива технология за монитори. Philips monitors си сътрудничи с Closing the Loop, глобален доставчик на екологични услуги за закупуване и с TCO Development, организацията, стояща зад глобалния сертификат за ИТ устойчивост TCO Certified, в пилотен проект за устойчиво намаляване на електронните отпадъци от монитори.

Това е един от 8 пилотни проекта, финансирани от PREVENT Waste Alliance, платформа за обмен и международно сътрудничество, насочена към минимизиране на отпадъците, елиминиране на замърсителите и увеличаване на повторното използване на ресурсите. С този пилот Philips monitors добавя мониторите към проект, който предлага сертифицирано решение за превръщане на електрониката в неутрална по отношение на отпадъците и поставя нови стандарти в индустрията в унисон с нарастващото търсене на зелени решения.

Предизвикателството на електронните отпадъци

Електронният отпадък (E-waste) е едно от най-належащите предизвикателства, с които се сблъсква нашето общество. Според доклад на Платформата за ускоряване на кръговата икономика (PACE) и E-Waste коалицията на ООН , около 50 милиона тона електронни отпадъци се генерират всяка година и се насочват предимно към Африка или други развиващи се пазари. В допълнение, значителен брой употребявани монитори се доставят в Африка за повторно използване.

Philips monitors

В Африка по-голямата част от електронните отпадъци не се рециклират по подходящ начин заради липсата на нужното оборудване и ресурси. Малкият размер на вградените електронни платки, които биха били ценни при рециклиране и използваните химикали като живак, правят компютърните монитори „черната овца“ на рециклирането и кръговата икономика. В резултат те не биват преработвани, защото това не е доходоносно.

Трупането на планини от слезли от употреба монитори представлява значителен риск и за човешкото здраве, и за околната среда, тъй като токсични компоненти и химикали могат да достигнат подпочвените води, да застрашат живота във водоемите и да замърсят околните земи. Продължителното излагане на екстремна топлина и слънце може да доведе до изпарение на химикали във въздуха, предизвиквайки замърсяване и увреждайки атмосферата. С нарастващата употреба на потребителски електронни устройства, спешно са нужни ефективни решения за справяне с електронния отпадък.

Philips monitors се изправя пред предизвикателството с компенсиране на отпадъците

Съвместно с Closing the Loop (CTL) и TCO Development, Philips monitors прави устойчива стъпка и се изправя пред предизвикателството с електронните отпадъци. В пилотния проект ECoN Philips monitors подкрепя CTL и коалицията от международни партньори като института за изследвания Öko-Institute e.V. и местните нигерийски партньори Verde Impacto, Hinckley Recycling и SRADev в разширяването на доказана схема за компенсиране на отпадъците и включване на мониторите, както и в постигането на разширено сертифициране TCO Certified Edge, E-waste compensated. Проектът е финансиран от PREVENT Waste Alliance, инициатива на германското федерално правителство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ).

Компенсацията на отпадъка затваря цикъла на живот на електронните устройства – срещу добавена такса към цената на закупуване CTL работи с локални партньори за събирането и рециклирането на такива устройва по безопасен начин. Събраният електронен боклук се използва за компенсиране на ново устройство и го прави неутрално спрямо отпадъците. С разширяването на компенсационната схема за включване на мониторите, CTL и Philips monitors работят заедно с German Öko-Institut – водеща независима организация за изследване на околната среда и консултиране, за да открият и установят процес за мониторите. CTL подсигурява проследимостта, доставката и безопасното рециклиране на събрания отпадък, а Öko-Institut се фокусира върху екологичните и социални рискове, както и в качествения контрол на услугата.

Stefan van Sabben, Глобален CSR и Главен мениджър за устойчивост в MMD, Philips monitors, казва:

„Светът ни се променя с бързи темпове – по отношение на технологията, но и по отношение на околната среда. С проекта ECoN ние сме посветени да посрещнем едно от най-големите предизвикателства на електронната индустрия и да подкрепим пилотен проект, който адресира този проблем – не само чрез намаляване на обема от отпадъци, но и чрез установяване на сертифициран процес, който поставя нови стандартни за устойчивост в мониторната индустрия.”

„Много сме въодушевени да си сътрудничим с Philips monitors в уверение на това, че намаляването на количеството електронни отпадъци има логика за бизнеса, околната среда и социалната отговорност. Чудесно е да можем да работим с партньор, който споделя нашата мотивация да променим планетата към по-добро и е готов да отведе бизнеса на следващото ниво като се ангажира с пилотния проект ECoN pilot project, финансирайки легалното и отговорно събиране и преработка на електронни отпадъци в развиващите се страни. С Philips monitors на наша страна сме сигурни, че разширяване на компенсирането на отпадъци по посока на екраните ще бъде успешно,” каза Joost de Kluijver, Основател и Главен мениджър на CTL.

Концепцията за компенсиране на отпадъците вече е норма при публичните търгове и се разпознава като „зелена“ практика или ”waste-neutral” решение при смартфони, лаптопи и таблети. През последните осем години, CTL е „спасила“ 3 милиона мобилни телефона вместо да свършат в кофите за смет, да бъдат рециклирани безопасно, при което е осигурен сигурен допълнителен доход на над 2000 души.

Страница на пилотния проект: https://prevent-waste.net/en/pilotprojects/nigeria/ 

Научете повече за „зелените“ монитори на Philips: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/green-monitors

Мнения, критики, неточности – пишете ни, не ни жалете!Източник