Суперкомпютърът в космоса – историята на експеримента

Суперкомпютърът е първата стъпка към разработване на усъвършенствани бордови компютърни системи.