Kъм края на 2019 г. 5,2 милиарда души (или 2/3 от световното население) са били абонирани за мобилни услуги. Това е чудесно постижение за индустрията, но добавянето на нови абонати става все по-трудно, тъй като пазарите вече са наситени, а инвестициите за покритие в извънградските райони се оправдават все по-трудно на фона на предизвикателствата на икономическия климат.

Въпреки това не всички хоризонти са мрачни, най-малкото защото 2019 беше годината, в която 5G най-накрая стана реалност. И така, след всички тези години разговори, спекулации и реклама е време да анализираме дали последното поколение мобилни устройства отговори на очакванията на потребителите? В определени аспекти отговорът може да е „да“, но в други се чува оглушително „не“. Или поне „все още не“.

По отношение на 5G, 2019 г. беше базова – операторите започнаха да пускат комерсиални услуги, случаите на индустриална употреба нараснаха и станаха по-ясно дефинирани, а потребителите започнаха да осъзнават предимствата на мобилните мрежи от най-ново поколение.

И така, какво ни показа 2019 г.?

Операторите- еволюирай илиумри:

 Операторите все по-често търсят начини да увеличат приходите си и да намалят разходите си в среда с нисък растеж, усложнена от изискванията към 5G услуги (висока скорост, ниска латентност и ултранадеждност например). Следователно те трябва да развиват своите мрежи (използвайки иновации като виртуален RAN, крайни мрежи и мрежова автоматизация), за да отговорят на изискванията на 5G ерата, а също така ще трябва да диверсифицират своите потоци от приходи (в области като платена телевизия, медии/развлечения, реклама и IoT) за търсене на растеж извън основните телекомуникационни услуги.

Предприятията-потапяне на пръстите в 5G океана:

Въпреки че увеличаването на скоростта е признато от всички предимство на 5G, други подобрения (например нарязване на мрежи, компютърни изчисления и услуги с ниска латентност) не се оценяват достатъчно добре и много компании смятат, че 4G остава достатъчно добра алтернатива. В този ред на мисли, донякъде е факт, че истинските предимства на 5G няма да изкристализират преди изграждането на SA 5G мрежи. Затова предизвикателството пред операторите в момента е да поставят основите, след което да започнат разговорите за това, какви проблеми би могла да реши мрежата от ново поколение в бъдеще. Тъй като това е силно конкурентен пазар с оглед на участието на Amazon, Microsoft, Google и други облачни гиганти, скоростта е важен фактор за операторите.

Потребителите – ползите изкристализират

: Информираността и познанията за 5G сред потребителите нарастват, тъй като рекламата започна да се превръща в реалност. Въпреки това в глобален мащаб отношението към надграждане на устройствата до 5G е много различно в отделните географски райони. Като цяло потребителите в Южна Корея, Китай и Близкия Изток проявяват най-голям интерес към това, докато тези в САЩ, Европа и Япония изглеждат доволни от 4G за момента. Въпреки това, 5G все още е в начален стадий на развитие, а с нарастването на броя на услугите се очаква потребителите в тези три района също да се преориентират.

Очаквайте продължение!