С помощта на N-able MDR организациите могат да издигнат на следващо ниво сигурността на крайните си точки (снимка: N-able)

Киберзаплахите стават все по-сложни и усъвършенствани, което изисква от организациите да възприемат проактивен подход за защита на своите системи и данни. За да отговори на това предизвикателство, специалистът в киберсигурността N-able представи решение за „Управлявано откриване и реагиране на крайни точки (MDR), което допълва съществуващото предложение на компанията за „Откриване и реагиране на крайни точки (EDR) със специални управлявани услуги за сигурност.

На базата на технология на SentinelOne, един от водещите доставчици на решения за сигурност на крайни точки, N-able EDR предлага усъвършенствани възможности за откриване и реагиране на заплахи. Решението използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да анализира данни от крайни точки и да идентифицира потенциални заплахи в реално време. След като бъде открита, заплахата може да се изолира и коригира, което помага за предотвратяване на инциденти със сигурността.

Но дори и най-напредналите EDR решения могат да извлекат полза от човешкия опит и контрол. Тук се проявява силата на N-able MDR. С помощта на Security Operations Center (SOC), който работи в режим 24×7, и експертите на N-able, организациите могат да издигнат на следващо ниво сигурността на крайните си точки.

N-able MDR се базира на решението Vigilance Respond MDR на SentinelOne, което предоставя набор от управлявани услуги за сигурност, предназначени да помогнат на организациите да откриват, разследват и реагират на заплахи. N-able MDR прави крачка напред, като интегрира тези услуги с N-able EDR, осигурявайки безпроблемно решение за сигурност „от край до край”.

С решението N-able MDR организациите могат да се възползват от:

Обобщено, N-able MDR е мощно допълнение към решенията за сигурност на крайната точка. Чрез комбиниране на усъвършенствани EDR възможности с управлявани услуги за сигурност, организациите могат да се възползват от най-доброто от двата свята – авангардна технология и човешки опит. С N-able MDR организациите могат да възприемат проактивен подход към сигурността на крайната точка, което ще им помогне да защитят своите системи и данни от днешните непрекъснато развиващи се киберзаплахи.

КОМПЮТЪР 2000 е официален дистрибутор на N-able за България и Румъния

154

Източник