Microsoft работи върху квантовите компютри от доста време. Миналата година компанията обяви отворена облачна екосистема на Azure Quantum за квантови изчисления и стартира общността Quantum Network. Сега в Редмънд предприемат следваща стъпка.

Според публикация на Telegraph, Microsoft ще инвестира в PsiQuantum – 5-годишен стартъп, който иска да създаде първия в света приложен квантов компютър с капацитет от 1 милион кубита. PsiQuantum разполага с екип от над 100 инженери с опит във всички области на производството на полупроводници, както и в квантовите изчисления.

Машината ще се базира на силициеви чипове, които обработват информация, използвайки отделни фотони. Това означава, че компонентите на квантовия компютър ще могат да се произвеждат и сглобяват в сегашните заводи за лаптопи и смартфони, например.

Подходът, използван от PsiQuantum към топологичните кубити, е различен от този на Microsoft. Двете компании са изправени пред различни инженерни предизвикателства, които трябва да бъдат решени чрез различни подходи, но споделят визия за мащабируем, еластичен квантов компютър, казва Самир Кумар, управляващ директор на Microsoft M12 Foundation.

Създаването на напълно програмируем квантов компютър е една от най-вълнуващите съвременни задачи пред науката и технологиите. В бъдеще квантовите суперкомпютри ще могат да симулират химичните реакции и свойствата на материалите с ниво на точност, непостижимо за конвенционалните компютърни технологии.

Очаква се квантовите компютри да трансформират всяка област на съвременните индустриални технологии, включително производството на автомобили и самолети, на фармацевтични продукти, промишлените процеси и т.н.