MapR технологията осигурява иновативна файлова система за унифициран анализ edge to cloud

Преди няколко дни Hewlett Packard Enterprise (HPE) обяви, че е придобила бизнес активите на MapR. Тя е водеща платформа за данни за изкуствен интелект и приложения за анализи, захранвана от scale-out, мулти-облаци и мулти-протоколна технология на файловата система. Тази транзакция включва технологията на MapR, интелектуалната собственост и експертизата в областта на изкуствения интелект и машинното обучение (AI / ML). Включва и управлението на аналитичните данни. HPE приветства клиентите и партньорите на фирмата и планира да подкрепи съществуващите внедрения, заедно с текущите обновявания.

„С MapR вече имаме пълно портфолио от продукти задвижвани от AI / ML възможности“

„Експлозията на данни създава нова ера на интелигентност, в която победителите ще бъдат тези, които използват силата на данните, където и да живеят“, заяви Антонио Нери, президент и изпълнителен директор на
HPE. „Технологията на файловата система на MapR позволява на HPE да предлага цялостно портфолио от продукти за задвижване на приложения за AI и анализи, както и да засили способността ни да помагаме на клиентите да управляват своите активи от данни от край до край, от edge до облак.“

Това придобиване на активи ускорява възможностите на HPE за интелигентна платформа за данни. Помага и на клиентите да оптимизират решенията за работно натоварване на критични за работните процеси с големи данни – независимо дали те са местни или облачни.

Платформата за данни помага да се постави основата за следващото поколение AI / ML и анализиране на данни от:

  • Разширяване на възможностите на BlueData за приложения базирани на контейнери. Комбинацията от BlueData и MapR технологиите може да даде възможност на учените и анализаторите на данни да свържат AI / ML в хибридни облаци и много облачни среди.
  • Активиране на съхранението и потреблението на данни от по-широк набор от AI / ML и аналитични данни, двигатели, приложения и инструменти от ISV партньори. MapR позволява множество натоварвания в една и съща среда и предлага разширени API за лесен достъп.
  • Гарантиране на последователен подход за осигуряване, управление, защита и оркестриране на данни до мащаб в рамките на AI / ML и анализиране на данни. MapR обработва различни типове данни от файлове и потоци до документи.
  • Опростяване на AI / ML и аналитично управление и обработка на данни от edge до облак. MapR гарантира поддръжката на мулти-облаци и контейнери. Също и безпроблемна преносимост на приложения в различни среди, работещи с платформата за данни.

Екипът на MapR в семейството на HPE

„В HPE работим за опростяване приемането на изкуствения интелект и машинното обучение на нашите клиенти и партньори“, казва Фил Дейвис, президент на Hybrid IT, Hewlett Packard Enterprise. „Файловата система на MapR за корпоративните клиенти и услугите за локално съхранение допълват стратегията на HPE за контейнерна платформа BlueDatа. Ще може да си позволим да предоставим уникална и стойностна оферта за клиентите си. Радваме се да приветстваме екипа на MapR от световна класа в семейството на HPE. „

Водещи предприятия в различни отрасли като финансови услуги, производство и потребителски технологии използват платформата „MapR Data“. Чрез нея активизират своите инициативи за дигитална трансформация и отключват истинската си бизнес стойността. Тези компании успяват да се движат по-бързо, да увеличат приходите, да намалят разходите и да намалят риска си.

MapR има богата екосистема от партньори, която обхваща дистрибутори, независими доставчици на софтуер и системни интегратори на пазара на AI / ML и анализа. HPE ще добави тези партньори и ще продължи да предлага избор чрез широка екосистема. В нея се включват много други ISV ориентирани към данни.