Кризата Covid-19 е довела до леко разместване в пазарните дялове на различните операционни системи за компютри, показаха последните данни на пазарните наблюдатели. През месеците март и април 2020 г. Windows леко е отстъпила, докато свободният софтуер Linux е набрал скорост. Разместванията не са от земетръсен мащаб, но все пак анализаторите са впечатлени.

Статистиките

Windows 7 отбелязва спад на пазарния си дял от 26,23% до 25,59%, показват цифрите на NetMarketShare. Това едва ли е изненадващо за стара, 10-годишна и неподдържана операционна система, докато хората най-накрая мигрират към Windows 10. Поне така звучи логично. Ала цифрите показват друго. Windows 10 не е увеличил дела си за сметка на стария си събрат. Вместо това преживява спад на пазарния дял (до 56,08% през април спрямо дела си от март 2020 г., който е бил 57,34%).

В крайна сметка всички „прозорци” заедно отчитат пазарен дял от 86,92% за април, докато месец по-рано са имали 89,21%. Намаляването е налице и в по-цялостен мащаб. Ако се сравнят данните от април 2020 и април 2019, също е налице леко намаляване на потреблението на Windows версиите – техният общ дял е бил 88,22% през миналата година.

Междувременно популярната Linux дистрибуция Ubuntu се радва на експлозивно за своите мащаби увеличение. Колко експлозивно? Общият дял на Ubuntu измежду всички използвани операционни системи се е увеличил от 0,27% през март до 1,89% през април. Макар че това остава малко число в общия микс на различните операционни среди, погледнато като ръст на месечна база увеличението си е почти 600 процента!

Къде е Apple?

В резултат на повишеното използване на Ubuntu от Canonical е нараснал общият дял на Linux. Той отчита увеличение от 1,36 процента на 2,87 процента.

Къде е мястото на Apple? Пазарните наблюдатели от NetMarketShare измерват дела на macOS Catalina, която също е спечелил потребителски доверие през април – на 4,15 процента. Общо всички вариации на MacOS се радват на 9,79% от операционните системи по света през април. Месец по-рано делът им е бил 8,94%, тоест и тук е налице нарастване.

Защо Linux Ubuntu печели?

Защо, питат се анализаторите, операционната система на Microsoft губи от цялостния си пазарен дял, докато Ubuntu печели толкова бързо?

Една от причините, както WindowsLatest посочва, би могла да бъде пандемията COVID-19. Тъй като много хора останаха да работят от домовете си, то навярно немалко от тях са използвали собствени, лични персонални компютри, вместо фирмените, които обичайно биват използвани в офисите. А сред домашните компютри е логично да има повече такива с Linux.

А може би хората проучват различни алтернативи, докато стоят с компютрите си у дома, предполагат анализаторите.

Факторите

Според пазарните наблюдатели, друг фактор, който може би има принос, е фактът, че Ubuntu непрекъснато се радва на все по-голямо внимание в мейнстрийм и специализираната технологична преса. През последните две години настолният Linux преживява ренесанс, когато става въпрос за игри, лекота на използване и комбинация от безпроблемни актуализации на системата, а също и функции за управление на поверителността.

Но дългосрочният спад при Windows – този на годишна база – говори, че има по-сериозни причини за намаляването на интереса към операционната среда на Microsoft. Факт е, че Windows 7 достигна „края на живота си” и потребителите, които вече не могат да получат поддръжка за нея, са принудени да търсят алтернативи. Възможно е някои от тях да са решили да се насочат към друга операционна система, различна от Windows, вместо да се хвърлят на следващата версия на „прозорците”.

В това би имало логика заради неприятностите със софтуерните ъпдейти. От доста време насам обновленията на Windows 10 не минават без някакви проблеми. Потребителите се оказват изправени пред неприятни съобщения за грешки, което рано или късно дотяга. Това може да е сериозно основание някои потребители да се решат да потърсят по-стабилна операционна система извън фамилията Windows.

Четвъртият играч в света на операционните системи за компютри, ChromeOS на Google, под чието управление работят т.нар. хромбуци, запазва непроменен своя скромен пазарен дял от 0,4%.