В съвременният свят производственото оборудване и процесите стават все по-сложни. В резултат една от най-рисковите дейности в заводите е директният контакт между човек и индустриална машина по време на рутинна поддръжка. Паралелно с това високият темп на производство в много предприятия може да значи, че бизнесът не обръща достатъчно внимание на безопасността на труда и ергономията на настоящите служители, споделят от компанията за индустриални роботи Universal Robots.

Риск от трудови злополуки

Обемът на работата, която служителите трябва да изпълняват, се увеличава, което значително повишава риска от трудови злополуки. Въпреки това, напредналото развитие в индустриалната автоматизация помага на бизнеса да подобри безопасността на производството си, като същевременно увеличава рентабилността. Работните позиции, които са най-изложени на опасност от трудова злополука, включват монтьори, електротехници и бригадири. Най-опасните дейности са заваряване, монтаж, рязане и шлайфане.

Държавите в Централна и Източна Европа инвестират усилено в увеличаване на своите познания за ползите от коботите. Промишлената автоматизация е едно от подходящите решения за освобождаване на служителите от опасна и монотонна работа. Според проучване на Deloitte and the Manufacturing от 2018 г. над 115 500 промишлени оператори и 17 000 складови работници са загубили работни дни поради трудови злополуки, причинявайки на компаниите по цял свят допълнителни преки и косвени разходи, като косвените са 20 пъти по-високи.

Отговорът на компаниите

Все по-често, компаниите се снабдяват с колаборативни роботи (коботи), които могат да работят рамо до рамо с хората, като колеги, без да представляват опасност за тяхното нараняване. Те имат способността да работят с човешки темпове и дори вдигат приблизително същото тегло. Коботите предоставят възможност за задържане на кадри дори при тези производствени процеси, които досега са били достъпни единствено за големите индустриални роботи или сложните производствени машини.

Нашето проучване показва, че в производството съвместната дейност на роботи и хора е 85% по-ефективна, отколкото ако те работят поотделно, обяснява Славой Мусилек, генерален мениджър за Централна и Източна Европа, Русия и бившите съветски републики в Universal Robots. Бързата възвръщаемост на инвестициите е гарантирана от способността на коботите да освободят своите колеги-хората- от повтарящи се задачи, което им позволява да извършват дейности, за които се изисква по-висока производителност. Повишената производителност на служителите в комбинация с безопасната работа означава, че тази технология за автоматизация може да намали често срещаните трудови злополуки до 72%.“

Според Universal Robots всеки служител би могъл да програмира кобот, след като премине през онлайн обучение, отнемащо под 90 минути. За разлика от традиционните индустриални роботи, които трябва да бъдат програмирани от квалифицирани за целта инженери, колаборативните решения са предназначени да опростят програмирането чрез използване на човешки машинен интерфейс (HMI), добре познат на всеки, който използва смартфон.

От компанията са уверени, че непрекъснатото увеличаване на пазарните изисквания за производителност и безопасност на работниците в производството, колаборативните роботи ще станат незаменими в бъдеще, като същевременно ще се справят и с липсата на квалифицирана работна ръка, и то не само в предприятията.