Вместо да гледат даден изкуствен интелект (AI) като заплаха, специалистите по продажби, които го използват ще открият, че прави работата им по-лесна

Изкуственият интелект има потенциала да преобрази много сектори, отдели и роли в организацията, включително и този на екипа по продажби.

Технологията може да поеме много административни задачи, които отнемат време, но не допринасят директно за увеличаване на продажбите. Възможно е да обучите машина да прави всичко от въвеждане на данни през пускане на мейли до анализи на потенциални клиенти.

Ето няколко примера, за които анализаторите смятат, че изкуственият интелект ще преобрази процеса на продажби през следващите няколко години.

Приоритизиране на поща и препоръки за следващи стъпки

Не е нужно много време, за да се напълни електронната поща. Някои от писмата съдържат важна информация за потенциални клиенти и продукти, но повечето не са важни. За съжаление, специалистът по продажби не може да различи единия вид писмо от другия без да отдели ценно време за да ги прегледа всички. С помощта на AI, на него може би повече няма да му се налага да чете и подбира електронни писма. Машината избира тези, които се нуждаят от отговор и насочва вниманието към тях. AI дори прави препоръки какви трябва да са следващите стъпки на специалиста по продажби на база на информацията в електронните писма.

Нов подход за оценка на потенциала на сделките

Може да има важна, но трудно достъпна информация за потенциален клиент като информация за размер на компанията или решения, които те вече проучват. Сравнението на тази информация с исторически данни от стотици или хиляди от реализирани сделки би било изключително полезно, с изключение на факта, че е много времеемко. Това би могло да бъде извършено и с помощта на AI, защото изкуственият интелект може да прави анализи за минути, които иначе биха отнели седмици на един служител.

С въведени възможности за machine learning, компаниите могат да правят прогнози за потенциални възможни развития с конкретна сделка. Това може да включва вероятност за сключване на сделката или колко време може да отнеме това. Тази информация би помогнала на всеки от екипа по продажби да адаптира подхода си за да постигне добра сделка или пък да се откаже, ако има малък шанс за такава.

Автоматизиране на системата за плащане

Достигане до решение дали да приложите отстъпка за обем или някакъв друг вид промоция може да отнеме много ценно време. AI анализира данните за предишни транзакции от множество клиенти заедно с информацията от настоящите. След това изкуственият интелект може да приложи промоция или отстъпка автоматично, като по този начин ще спести на специалиста по продажби часове работа в опит да определи най-подходящата промоционална стратегия.

Изкуствен интелект за учител на нови специалисти по продажби

Обучението на нов специалист по продажби е необходимо, но времеемко. Процесът изисква и отнемането на друг специалист по продажби от неговите ежедневни задължения. AI прави възможно свързването на ученик с автоматизиран асистент, който ги подсеща да се свържат с клиент или да обърнат внимание на настоящ клиент на основа на стъпки, които са имали положителен ефект в миналото. Машината знае докъде е стигнал служителя в обучението си и може да предлага адаптиране спрямо това. Не на последно място, спестеното време при административни задачи в крайна сметка означава правене на повече пари. Това е причината за съществуването на отдела по продажби.

Повечето от нас все още не вярват в потенциала на подобен изкуствен интелект. Хората преди нас не са вярвали и в електричеството, отхвърляли са автомобилите, смятали високите сгради за невъзможни и какво ли още не. Само времето ще покаже какво точно можем да постигнем с изкуствен интелект.