Machine Learning

Учени от Google и тяхното подразделение за здравни технологии Verily, са открили нов начин да пресметнат риска от сърдечни заболявания с machine learning. Чрез анализ на сканирани образи на задната част на окото, софтуерът с изкуствен интелект на компанията може доста точно да изведе информация като възраст, кръвно налягане и дали пациентът е пушач или не. Всичко това може да бъде използвано, за да бъде предвидена вероятността от значим риск за кардиологичен инцидент като сърдечен удар с приблизително същата точност, която постигат днешните методи.

Алгоритъмът дава възможност за по-бърз и лесен за докторите анализ на сърдечносъдовия риск, без нуждата от кръвни изследвания. Методът трябва да бъде тестван още по-изчерпателно преди да бъде използван при клинични изследвания.

Потенциалът

Люк Оукден-Рейнър, изследовател от University of Adelaide, който специализира в machine learning анализ, казва за The Verge, че проучването изглежда сериозно и надеждно:

„Те използват данни, които са акумулирани поради някаква причина и извличат повече от тях, отколкото ние бихме могли. Вместо да се опитват да заменят докторите, те се опитват да разширят възможностите на това, което можем да постигнем.“, отбеляза Оукден-Рейнър.

За да тренират алгоритъма, учените на Google и Verily използваха machine learning за анализ на медицински бази данни от почти 300 000 пациенти. Информация включва образи на очи, както и общи медицински данни. Както при всеки самообучаващ се анализ, невронните мрежи са използвани за формиране на модели чрез идентифициране на връзката между признаци и симптоми в очите с показатели като възраст и кръвно налягане, необходими за предвиждане на сърдечносъдов риск.

Въпреки, че идеята за изследване на очите за диагностика на сърцето може би звучи необичайна, тя е привлякла значим обем от научни изследвания. Задната вътрешна стена на окото, наречена фундус, е пълна с кръвоносни съдове, които може да са индикатор за цялостното здравно състояние на организма. Чрез изучаването им с камера или микроскоп, докторите могат да идентифицират показатели като кръвното налягане, възраст, дали са пушачи или не, които са индикатори за сърдечносъдовото здраве.

Примери

Когато на Google технологията са показани образи на ретината на двама пациенти, единият със сърдечносъдово заболяване през последните пет години, а другият без заболяване, алгоритъмът познава кой е болният в 70% от случаите. Това е незначително по-лош резултат от най-разпространения метод за предвиждане на сърдечносъдови рискове с кръвен тест и успеваемост 72%.

Бъдещето

За Google, тази изследвания са много повече от просто един метод за определяне на сърдечносъдов риск при пациент. Тази развойна дейност е индикатор за бъдещето на такъв тип изкуствен интелект в научните изследвания. Докато повечето медицински алгоритми са проектирани да репликират съществуващи диагностични инструменти, този алгоритъм откри нови начини за анализ на налични медицински данни.

Чрез използването на достатъчно данни, надеждата е че такъв изкуствен интелект може да създаде изцяло нови медицински открития без човешка намеса. Предполага се, че това е част от причините за създаването от Google на проучването Project Baseline, което събира цялата медицинска история на 10 000 души.

Засега, представата за AI доктор, който прави диагнози без човешка намеса, е далече в бъдещето, може би десетилетия в бъдещето. Но изследванията на Google подсказват, че идеята е осъществима.