Бизнесът не може без новите технологии, но трябва да знае как да се справи с предизвикателствата при възвращаемост на инвестициите и сигурността.

Интернет на нещата (IoT) е все по-актуална тема за търговията на дребно. Голяма част от предприемачите вярват, че технологията допринася за подобряване на преживяването на клиента и помага при набирането на популярност в сектора.

Примери за свързани (IoT) устройства са баркод четци, мобилни приложения, умни високоговорители, екрани, аудио системи, тракинг сензори и други. Приложенията на технологиите включват наблюдение и поддържане на системи, както и услуги базирани на местоположението.

Видео: Как работи една IoT технология в реална среда

Почти три четвърти, или 72% от бизнес организациите в световен мащаб, вече въвеждат IoT с цел да привлекат потребителите, които търсят къде да закупят вече избран продукт. Този брой се очаква да достигне до 85% от фирмите до 2019 година, според ново проучване от HPE Aruba. Друга важна информация от допитването показва предимно положителни финансови резултати от въвеждането на IoT. 88% от отговорилите посочват възвращаемост на инвестицията от технологията, а три четвърти виждат увеличаване на печалбите.

Case-Study: Интелигентен магазин за мебели

Две трети от IT специалистите в проучването на HPE Aruba дефинират IoT като „добавяне на интернет свързаност към всекидневните предмети“, което в общи линии съвпада с виждането на технологичния предприемач и автор Кевин Аштън, който определя предметите като „свързани с интернет сензори“, които „свободно обменят данни“.

Смята се, че IoT технологията ще подобри бизнес ефикасността чрез по-ясно таргетиране, което ще допринесе за повече ангажираност и потребление. Четири от пет предприемачи казват, че IoT им помага за подобряване на „потребителската пътека“ на клиента.

Джон Могър, старши директор в Aruba отбелязва, че IoT създава „трансформации в магазините“, като подпомага „нивото на преживяване в магазина и увеличава очакванията на клиента“.

Качественият анализ на данни е от ключово значение за IT мениджърите. 97% признават, че срещат предизвикателства при трансформирането на информацията в реални ползи.

Сигурност

Независимо от формата, която IoT технологията приема, мрежовата сигурност остава важен въпрос. 84% от компаниите съобщават за пробив в сигурността си. Една трета от обявените атаки са чрез шпионски софтуер, а ¼ от фишинг. Повече от половината компании се въздържат от въвеждане на Internet of Things точно поради заплахата от външни атаки. Технологията е необходимост за такъв тип бизнес, но трябва внимателно да бъде избран производителят. На пазара има огромен брой от свързващи сензори, но не забравяйте, че сигурността е преди всичко.