Очакваше се още преди пет години Intel да пусне на пазара компоненти на база силициева фотоника. Но макар и със закъснение, голямата новина вече е факт. Компанията показа готов продукт по новата технология – това е оптичен Ethernet превключвател, комбиниран с многочипов мрежов процесор с директен оптичен вход.

Защо точно фотоника?

Медните линии не позволят по-нататъшно увеличаване на плътността на комуникационните канали и намаляване на консумацията на интерфейсите. Само оптиката може да направи това. И не просто оптика, а такава интегрирана в мрежовите процесори.

От ключово значение е премахването на посредническите електрически вериги, когато се прехвърлят данни от оптичния порт на панела за превключване към процесора. Това прави новият интегриран (комбиниран) чип на Intel.

Какво е това?

Комбинираното решение представлява мулти-чип, в чиято основа е ASIC схема Barefoot Tofino 2. Това е програмируем Ethernet превключвател, разработен от компанията Barefoot Networks (придобита от Intel миналата година), който е комбиниран с 8 „енджина” на Intel, базирани на силициева фотоника. Всеки енджин е в състояние да обработва поток от 1,6 терабита в секунда (Tbps).

Данните се въвеждат в „енджина” под формата на оптични сигнали по четири порта 400 Gb/s (400GBase-DR4). На изхода на „енджина” излизат обикновени електрически сигнали, които отиват към SerDes портовете на превключвателя. По този начин Barefoot Tofino 2 може да обработва данни със скорост от 12,8 Tbps.

Бъдещето вече е тук?

SerDes конверторите на превключвателя могат да се променят в посока на увеличаване на пропускателната способност или в посока на намаляване на потреблението и съответно да се задава обхватът на възможностите на превключвателя.

Следващото поколение превключватели Barefoot Tofino NG обещава да увеличи скоростта на работа до 25,6 Tb/s и дори над 51,2 Tb/s. Вероятно за тази цел ще бъдат интегрирани два ASIC чипа в превключвателя.