Предварително изграден модулен център за данни на Huawei
(снимка: Huawei)

Въглеродната неутралност се превръща във все по-важен приоритет за технологичния бранш в глобален мащаб. Huawei възнамерява да покаже свое енергийно ефективно решение за модулни, сглобяеми центрове за данни на предстоящия MWC 2022, който ще се проведе от 28 февруари до 3 март в Барселона, Испания.

За да се справи с предизвикателствата, пред които са изправени традиционните центрове за данни, Huawei се придържа към концепцията за „модулен + интелигентен” дизайн. Решението е замислено за широко приложение в изграждането на екологични и нисковъглеродни центрове за данни, помагайки на операторите да постигнат целите си за въглеродна неутралност и да оптимизират производителността на центровете за данни.

Конструкцията, подобна на LEGO, позволява гъвкава конфигурация и сглобяване на различни модули. Така центровете за данни могат да се изграждат и разширяват бързо, съкращавайки периода на построяване и намалявайки разходите. Модулната система е приложима за големи центрове за данни, които изискват често мащабиране, особено центрове за данни на операторите.

Концепцията стъпва на четири стълба: промяна на архитектурата, преоформяне на охлаждането, промяна на функционирането и поддръжката, както и на захранването. Всичко това води до редица подобрения от гледна точка на устойчивостта, като например трикратно съкращаване на времето за изграждане, при което не се отделят течни, газообразни или твърди отпадъци.

Освен това потреблението на вода намалява с 80%. Емисиите от изграждането намаляват с 90%, а охлаждането намалява енергийната консумация с 8-15%.

Източник