HPE официално придоби Scytale – иновативна компания, създадена през 2017 от опитни инженери с опит в cloud индустрията, работили с Amazon Web Services, Duo Security, Google, Okta, PagerDuty, и Splunk. Те помагат на екипите инженери по корпоративна сигурност да  стандартизират и забързат процеса на заверяване в cloud, контейнер и локална инфраструктура.

Този екип от инженери в cloud сигурност и zero-trust мрежи е познат още като част от основателите на SPIFFE (Рамка за Безопасна Производствена Идентификация за Всеки) и SPIRE (SPIFFE Runtime среда) – проекти с отворен код под шапката на Cloud Native Computing Foundation.

HPE поема ангажимент да поддържа ролята на Scytale и да допринася за SPIFFE и SPIRE

HPE поема ангажимент да поддържа ролята на Scytale и да допринася за SPIFFE и SPIRE, като тези проекти ще са фундаментални в плана на HPE да предостави динамична, отворена и безопасна secure edge-to-cloud платформа. 

Поставяне на сделката в контекст – визия за динамично, отворено и безопасно edge-to-cloud бъдеще.

В наши дни дигиталната трансформация създава безброй възможности в свят, който е хипер свързан и все по-достъпен. Приложенията и данните, които нашите компании създават, са навсякъде – в дата центъра, cloud и все повече в периферията. Клиентите се нуждаят от съвършена edge-to-cloud структура и преживяване, което е автономно, отворено и безопасно. От друга страна legacy и propriety моделите за сигурност не успяха да се развията и да издържат темпото в екосистема, която е изключително движена от програмен интерфейс (API), контейнери и простираща се от edge-to-cloud.

През годините HPE си изгради репутация на най-големия доставчик в света на софтуер и хардуер.

През годините HPE си изгради репутация на най-големия доставчик в света на софтуер и хардуер. Инвестирани са доста проучвания и развитие в създаването на иновативни zero trust системи с високо ниво на сигурност. HPE е първата компания, която използва силиконово-базирана сигурност – т.нар. „силиконов корен на доверието“ в стандартните си сървъри, с цел да противодейства на атаки от firmware, които са едни от най-големите заплахи за бизнеса и правителствата.

Сигурността ще продъжи да бъде приоритет и в следващата глава, която HPE отваря, а именно – предоставяне на диференцирана edge-to-cloud платформа и разработване на стратегия за предлагането й като услуга. Всяка компания, която работи с хибридна multi-cloud система трябва да има zero trust система, предоставяща 100% сигурност, които могат да идентифицират и заверяват данни и приложения в реално време. Също така open source обществото, което напредва ежедневно в безкраен масив от проекти, разработени за свят, движен от микро услуги и multi-cloud, e начело в писането на код, който позволява  истински zero trust системи с високо ниво на сигурност.

Защо са толкова важни SPIFFE и SPIRE

SPIFFE и SPIRE оформят гръбнака съвършената, scalable заверка. Съвсем скоро те ще се превърнат в де факто стандарта при идентифициране и защита на базата данни на една компания – в cloud, контейнер или на локална инфраструктура.

Това е видно от имената и мащабите на компанните, които са ангажирали Scytale в развитието на SPIRE в производството и при възприемането на SVIDs (SPIFFE вариращи идентификационни документи), тъй като това означава прехвърляне на целия workload identity в съответната рамка.

SPIFFE и SPIRE оформят гръбнака съвършената, scalable заверка

Придобиването на Scytale ще позволи на клиентите на HPE да моделират, подготвят и постигат зададените IT цели, без значение от доставчика и местоположениетo, със същото ниво на сигурност, което преди се е постигало чрез собствени системи за мрежова сигурност.