Енергийната компания ENI пусна в действие новия HPC4 суперкомпютър в своя Green Data Center близо до Милано. Новият хибриден HPC клъстър, изграден от Hewlett Packard Enterprise (HPE) увеличава четворно компютърната мощ на ENI и го прави най-мощният индустриален суперкомпютър в света.

Системата има пиково представяне от 18.6 петафлопа (PFLOPS), които комбинирани с наличния суперкомпютър HPC3 увеличава върховите компютърни възможности на ENI до 22.4 петафлопа. Green Data Center на ENI е проектиран като цялостна IT инфраструктура, която съдържа HPC и всички бизнес приложения.

Технологията

Новият HPC хибриден клъстер от HPE е изграден с 1 600 броя HPE ProLiant DL380 сървъри, всеки с по два 24-ядрени Intel Skylake процесори (общо 76 000) и два ускорителя NVIDIA Tesla P100 GPU, всички свързани чрез високоскоростен EDR InfiniBand.

Архитектурата е интегрирана с високопроизводителна 15-петабайтова система за съхранение.

Новите суперкомпютри HPC3 и сега HPC4 ще осигурят стратегическа подкрепа за дигиталната трансформация на петролната компания по цялата й верига на стойност, от фазата на проучването и развитието на петролните залежи до управлението на големите данни, генерирани при работата на всички производствени активи.

Кога бизнесът се нуждае от суперкомпютър?

Изпълнителният директор на ENI Клаудио Дескалци казва, че инвестициите в суперкомпютърната инфраструктура и развитието на алгоритми са значителна част от процеса на дигитална трансформация на ENI.

“Ние можем да съхраняваме и обработваме огромни количества данни за геофизически образи, моделиране на петролни системи и находища и да прилагаме предвиждащи и разпознаващи компютърни алгоритми за всички наши бизнес дейности. “, казва Дескалци.

„Тези технологии ще ни позволят, от една страна, да ускорим и да направим целия процес в горната част на веригата по-ефикасен и точен и така да оптимизираме фазата на проучването, а от друга – чрез това значително технологично предимство да повишим нивото на надеждност, технологична устойчивост и управление на всички наши производствени мощности. Това ще ни позволи да минимизираме оперативните рискове, което от своя страна ще подобри безопасността и влиянието върху околната среда.“

Дескалци казва, че в петролната индустрия става все по-трудно да се обработват непрекъснато увеличаващите се обеми от данни за постигане на по-точни и бързи резултати.

„Чрез HPC4 ние прокарваме пътя за използването на екза-суперкомпютри в енергийния сектор, което ще революционизира начина, по който петролните и газови дейности са управлявани.“, добавя той.

В съответствие с политиката на устойчиво развитие на ENI, Green Data Center на компанията, както и новият HPC4 са проектирани да осигурят максимално ниво на енергийна ефективност, за да ограничат въглеродните емисии и оперативни разходи.