Един нов свеж поглед

През последното десетилетие мобилните устройства предизвикаха безпрецедентни иновации. Икономиката процъфтява, а производителността достига нови висоти. Реално ние използваме новите технологии постоянно в ежедневието си. Това са мобилни устройства,приложения, APs и др. Благодарение на технологиите, които стимулират преживяването на клиентите си и производителността на служителите в офиси, училища и магазини, организациите постоянно търсят нови начини за пестене на енергия и намаляване на разходите.

Wi-Fi Goes Green

В много фирми има автоматично изключване на светлините, намаляне на температурата и осветеността на мониторите, когато служителите си тръгват вечер. Подобно на други офис технологии, Wi-Fi точките за достъп трябва да бъдат включени само, когато хората или устройствата ги използват.

Решението идва от Aruba

Същата автоматизирана икономия на енергия вече може да бъде приложена и при APs (точкире за безжичен достъп). В зелен режим на работа, Aruba APs работят съвместно с Aruba NetInsight за да се осъществи прехода към “режим на покой”, когато няма нужда от интернет връзка в района. APs се събуждат, когато потребителите и устройствата започнат работа.

Как работи NetInsight

NetInsight използва предсказуем анализ и машинно самообучение за да идентифицира моделите на използване, които са уникални за всяка среда. След кратък период на самообучение, NetInsight може да предскаже кога търсенето на Wi-Fi връзка спира и започва. В офис, например, използването на Wi-Fi обикновено се осъществява от понеделник до петък от 8:00 до 18:00 часа. През деня в университетите, студентите са най-големите консуматори на Wi-Fi, но през нощта потреблението се прехвърля към общежитията. Тъй като NetInsight винаги се учи, ако се промени модела на използване, точките за достъп ще се адаптират.

Пестене в зелен режим

Green AP mode (зеленият режим на точките за достъп) може да намали потреблението на електроенергия от около 21 вата при пълна PoE мощност до само 6 вата в “режим на покой” (sleep), което води до икономия от над 70%. В малък офис спестяванията може да изглеждат малки, но всеки ват добавя към месечното потребление. В по-големи фирми и университети, където консумацията е голяма и спестяванията са повече.

Заключение


Green APs намаляват консумацията на енергия, спестяват пари и насърчават по-устойчива околна среда – всичко това без да се отразява на ползотворната работа на крайния потребител. Това е добре както за околната среда така и за сметките ви, когато теглите чертата в края на месеца.