През последните четири години количеството обяви за работа на специалисти по изкуствен интелект (AI) от страна на ИТ отдели е нараснало три пъти. Въпреки това обаче общото им количество е по-малко от половината от сумарния брой обяви от страна на други отдели на компаниите, съобщава Gartner.

В кои свери са нужни AI кадри?

Специалистите в сферата на изкуствения интелект биват търсени в екипи като маркетинга, финансите, изследванията и тези за развойна дейност. Там тези технологии се използват за моделиране на моделиране на оттока на клиенти, анализа на тяхната доходност, сегментации, съставяне на препоръки при кръстосани продажби, планиране на търсенето и управление на рисковете.

Също така системи с изкуствен интелект често се използват в промишлеността за изпреварващо техническо обслужване, оптимизация на процеси, вериги за доставки и контрол на качеството. Отделите, занимаващи се с тези задачи често директно търсят и наемат такива кадри, за да могат те на място да се запознаят с проблемите на конкретния бизнес.

Високото търсене на такива профили поражда конкуренция, но стратегиите за осигуряване на необходимия персонал често не успява да следва динамиката на пазара, посочват анализаторите. Анкетирайки компании от Gartner отчитат дефицит на специалисти по изкуствен интелект, нещо което се определя като главно препятствие при внедряването съответните системи.