Учени са разработили AI система, която може да класифицира десетки хиляди галактикиза няколко секунди – процес, който може да отнеме месеци, за да се извърши ръчно от учените.

Как хората подреждат галактиките?

Астрономите класифицират галактиките по форма, за да разберат как се формират и развиват. Но за съжаление този процес може да отнеме много време. Изследователите са използвали архитектури на конволюционната невронна мрежа (CNN), за да ускорят задачата.

„Ключовите силни страни на автоматизираните техники за класификация, като нашия подход на CNN, в крайна сметка се крият в тяхната скорост и способност за обобщаване. Въпреки че обучението на CNN може да бъде изчислително скъпо начинание, скоростта, с която той може да класифицира галактики, след като бъде обучен, е драстично по-голяма от това, което някога би могло да бъде възможно при ръчна класификация“, обясняват учените.

Какво са разработили?

Екипът е разработил архитектура на CNN, която превъзхожда съществуващите модели при класифициране на морфологиите на галактиките както в 3-клас (елипсовидна, лещовидна, спирална), така и в 4-класна (+ неправилни / различни) схеми. Общата му точност на класификация е съответно 83% и 81%. Учените казват, че ще може да класифицира повече от 100 000 000 галактики на различни разстояния от Земята и в различни околни среди.

Основното предимство на използването на AI за класифициране на галактиките е скоростта.

Но водещият автор на изследването Мичъл Кавана, докторант в Международния център за радиоастрономически изследвания (ICRAR), казва, че точността също се подобрява:

„Тези невронни мрежи не е задължително да бъдат по-добри от хората, защото са обучени от тях, но те се долижават с повече от 80% точност и до 97% при класифициране между елиптични и спирални галактики. Ако поставите група астрономи в една стая и ги помолите да класифицират куп изображения, почти сигурно ще има разногласия. Тази присъща несигурност е ограничителният фактор във всеки модел на AI, обучен върху събрани данни„.

В крайна сметка техниката може да задълбочи разбирането ни за това как галактиките се трансформират с течение на времето.