Европейският институт за телеком стандарти (ETSI) създаде работна рамка за добавената реалност (AR), чиято цел е да осигури оперативна съвместимост между компоненти, доставени от различни производители, а това ще насърчи по-мащабното и по-бързо възприемане на технологията.

В изявление на стандартизиращата организация, подкрепена от Европейския съюз, се описват новите спецификации са ключ към осигуряването на съвместимост на AR компоненти, като се стимулира развитието на екосистема от множество производители, от която ще се възползват и потребителите, и индустрията.

Какво ще направи новата работна рамка?

ETSI добавя, че в момента бизнесът използва AR приложения, които обикновено разчитат на технология на един доставчик. Чрез новата стандартизирана работна рамка ще могат да се използват елементи на редица производители, което ще ускори внедряванията.

Група експерти, създадена в края на 2017 г., създаде стандарта за AR. Той дефинира архитектурата за хардуера и софтуера, като описва подробно и елементите, свързани с реалното и виртуалното съдържание. Функционалната архитектура се прилага както за напълно вградени AR системи, така и за внедрявания, разпространявани през IP мрежи с редица подфункции. Тези подфункции могат да бъдат разгърнати върху AR устройство или да бъдат предоставяни през облачна технология.

За какво се използава добавената реалност?

Добавената реалност често се цитира като един от факторите, стимулиращи индустриалните приложения да използват 5G, като технологията покрива всичко от логистика във фабриката до модерно дистанционно здравеопазване.

Едно от приложенията на добавената реалност за Индустрия 4.0 е да помогне за справяне с неочаквани пикове на дейностите в една фабрика, при недостиг на персонал и др. Когато дадено производствено предприятие трябва значително да увеличи производството си, оперативният директор ще наеме временни работници или ще промени дейността на работници от смени други линии. Този нов персонал може да няма опит и/или време, за да научи как да върши новата дейност. Чрез добавената реалност опитен оператор, разположен в друга зона, ще може да обучава, да ръководи и да дава точни инструкции на новия оператор, като същевременно се ограничават физическите контакти.

Председателят на работната група за AR в ETSI Мюриел Дешанел каза, че „AR може да бъде реален актив за много сценарии на употреба в Индустрия 4.0 или в медицината. Значителното подобрение на производителността на мрежата, осигурено от 5G, по-специално по отношение на пропусквателната способност и на латентността, облачните услуги ще станат от съществено значение за все повече бизнес сценарии за добавената реалност“.