Фондът за рисков капитал Eleven Ventures е подкрепил с инвестиция две компании, сочи публикация в блога на организацията (IndigoVerge и Eljoy).

Кои са компанията?

Става дума за българската компания за електрически велосипеди Eljoy, както и за IndigoVerge, която има над 15-годишен опит в разработването на мобилни и уеб приложения в областта на индустриалната автоматизация и интернет на нещата.

След като вчера от Eljoy обявиха, че през февруари са затворили кръг за финансиране на стойност 630 хил. евро, набрани от Eleven, LAUNCHub Ventures, “Телерик“ и BGMenu, днес IndigoVerge разкри, че планира да ползва новонабрания капитал за ускряване на развитието на основните си дейности и със специален фокус върху Ondo. Последното е иновативна система в земеделието, развивана от фирмата в последната половин година.

Идеята

По думите на IndigoVerge това интелигентно решение предлага автоматизирано управление на напоителните процеси, прецизно торовнасяне, както и климат контрол и мониторинг на всички култури.

Ondo е насочено към оранжерии, полски култури, зеленчукови и овощни градини, както и към лозови масиви. Удобството, което носи, е, че земеделските производители могат да следят и управляват през мобилно устройство или компютър дейностите в земеделските си площи в реално време.

„Водещ фактор за инвестицията е екипът, който в случая има перфектното съчетание от технически умения, познания и познаваме на съответния пазар и силен опит в развитието на бизнеса. Нашата инвестиция в ONDO се вписва перфектно с една от вертикалите, от които сме особено заинтересовани – Agri-Food Tech (другите две са Fintech и Healthtech). Вярваме, че бъдещето в тази област ще бъде подобрено от интелигентни продукти, които ще оптимизират трудоемкия работен процес чрез автоматизация и ще подобрят значително ефективността. В настоящото кризисно състояние много хора ще се съсредоточат върху прилагането на устойчиви решения и това е едно от тях“, коментира Ивайло Симов, партньор в Eleven.

По думите на изпълнителния директор на IndigoVerge Илия Йорданов инвестицията ще даде възможност на компанията да се фокусира върху основните две направления на бизнеса на фирмата, а именно Ondo и услугите за разработване на продукти за клиенти в областта на интернет на нещата и индустриалната автоматизация.