Дронове на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще следят за набези във вилните зони около града като част от съвместна инициатива с Община Русе и Областната дирекция на МВР. Безпилотните апарати, придобити от университета при изпълнение на работните задачи по Проект УНИТе и по проект SFEDA, са снабдени със специализирани спектрални камери. „Възможно е техниката да се използва и за проследяване на струпвания на хора в паркове и градини“, обясняват от РУ.

Предоставените дронове влизат в категорията специализирана безпилотна летателна техника, приспособени са за полети в лоши метеорологични условия и притежават наземни RTK станции, които гарантират прецизност на изпълняваните полетни мисии. При много ниски температури, батериите на дpoнa се загряват автоматично. Това позволява голяма свобода на оператора, като практически дpoнът може да бъде управляван почти при всякакви метеорологични условия. Дpoнoвeтe от тази серия намират приложение при спасителни операции, борба с пожари, инспекция на електропроводи, вятърни турбини, мостове, слънчеви колектори и много други.

Дроновете са оборудвани с надеждни термални камери с два отделни графични сензора, които представляват комбинация от усъвършенстван радиометричен термален сензор и 4K графичен сензор. Термалните сензори разкриват детайли, които са невидими c невъоръжено човешко око, като се забелязват малки разлики в температурата на обекти, намиращи се на земната повърхност. „Този нов поглед към света може да помогне при анализ на критична инфраструктура, откриване на повреди на сгради или оборудване, локализация на изгубени хора и т.н.“, допълват от университета.