Днешната икономика е в нарушено равновесие.

Американската автомобилна индустрия е сравнително статична от приемането на Закона за междущатските магистрали през 1956. Днес едновременното появяване на Tesla, Uber и автономните автомобили създаде хаос в индустрията. Когато този смут приключи, ще настъпи новото равновесие.

Фиксираните телекоми бяха драстично повлияни от възникването на мобилните комуникации, които от своя страна са разтресени от въвеждането на iPhone през 2007 година. От друга страна портативните компютърни устройства промениха самата природа на човешките комуникации.

Периодична промяна

Има индикатори, че ние наблюдаваме всеобхватно „разрушение“ в корпоративния свят, точно както в теорията на Гулд за периодичните изчезвания на видове. От 2000 година насам, над 50% от Fortune 500 компаниите са или придобити, слети или обявили банкрут – процес, който все още продължава. На тяхно място наблюдаваме появата на нови иновативни организации с предимно ново ДНК като Amazon, Box, Facebook, Square, Twilio, Uber, WeWork и Zappos.

Такива масови промени не се случват без причина. По време на днешните такива причината е дигиталната трансформация.

Обгърнати от данни

Дигиталната трансформация е в плановете на всички управителни съвети и е първи приоритет в стратегическите планове на изпълнителните директори. Преди тоталното навлизане на компютъра или интернет, социологът Даниел Бел от Harvard предвижда в своя труд „Идването на пост-индустриалното общество“, идването на Информационен Век. Последващата структурна промяна в глобалната икономика, пише той, ще бъде от мащаба на Индустриалната революция.

През следващите четири десетилетия, динамиката на закона на Мур и свързаните с него технологични иновации като миникомпютрите, релационни бази данни, компютри, интернет и смартфона са създали индустрия на информационните технологии на стойност $2 трилиона – точно както предвижда Бел.

През 21 век, предвижданията на Бел се ускоряват с навлизането на нови „разрушителни“ технологии като Big Data, изкуствения интелект (AI), облачните технологии, интернет на нещата. Умните електрически мрежи са прекрасен пример за действието на тези сили. Днешните енергийни системи, изградени от милиарди електромери, трансформатори и други устройства, са може би най-голямата и сложна машина, която някога е създавана. Около $2 трилиона е инвестирано през последното десетилетие за инсталиране на сензори в тази система чрез подновяване или подменяне на множество устройства, за да може всички те да бъдат свързани и достъпни дистанционно.

Когато електрическа мрежа е напълно свързана, предприятията може да събират, анализират и правят взаимовръзки и зависимости в огромни количества данни, акумулирани от всякакъв вид устройства, в допълнение към фактори като информация за времето, натоварването и капацитета – всичко това в почти реално време. След това, те може да използват изкуствен интелект и machine learning алгоритми, за да подобрят процесите в мрежата, намалят оперативните разходи, повишат устойчивостта и надеждността, засилят киберсигурността, позволят двупосочно движение на напрежение и намалят вредните емисии.

Ефективност

Така се получава един положителен цикъл – ефектът на мрежата от свързани помежду си и оборудвани със сензори крайни клиенти плюс локално производство и съхранение (непрекъснато поевтиняващо) на електричество създават повече данни за анализ, допринасяйки така за по-голяма точност на AI алгоритмите и следователно по-ефикасна „умна“ електрическа мрежа.

В същото време, масивите от „големи“ данни стават все по-огромни и променят същността на взимане на бизнес решения. Исторически, компютърните системи са използвани при извадки от данни, на които след това са прилагани статистически методи, за да бъдат извличани заключения на база на тези извадки, които от своя страна са били в основата на взимането на бизнес решения. Днес, „големите“ данни означават, че ние може да използваме за анализ всички данни – и така елиминираме грешката при избор на извадки. Това дава възможност на AI, в миналото непостижим метод на обработване на данни, който използва machine и deep learning, за да създава самообучаващи се алгоритми, да предвижда и препоръчва решения.

Сектори на промяна

Ползите от всичко това са умопомрачаващи. Всички системи за създаване на стойност ще бъдат повлияни – отбрана, образование, финансови и правителствени услуги, здравеопазване, производство, добив на петрол и газ, търговия на дребно, телекомуникации и какво ли още не.

Нека помислим върху някои от тези промени:

Здравеопазване

Скоро всички медицински устройства ще бъдат оборудвани със сензори, както и пациентите. Здравните картони и генетичните кодове ще бъдат дигитализирани. Сензори дистанционно ще наблюдават пулс, кръвна химия, хормонални нива, кръвно налягане, температура и мозъчни вълни. Чрез AI, началото на болестите ще може да бъде точно предвиждано и предотвратявано. Подобрени с изкуствения интелект (AI) медицински процеси ще бъдат масово прилагани.

Горива

Компаниите ще използват предвиждащи поддръжки – ще наблюдават производствените активи и ще предвиждат и предотвратяват аварии във всички устройства от подводни помпи до наземни нефтени платформи. Резултатът ще бъде по-ниски разходи за производство и по-ниски нива на замърсявания.

Производство

Компаниите въвеждат оптимизация на стоковите наличности чрез IoT за да намалят разходите си. Това дава възможност и за предвиждаща поддръжка за намаляване разходите при производство и повишено качество и редуциране на риска във веригата от доставки, за да осигурят навреме продукта при клиента и производствена ефективност. Вижте пример за ритейл търговията и интернет на нещата.

Новият лидер на промяна – главният изпълнителен директор (CEO)

Може би уникалният аспект на тази технологична тенденция е, че дигиталната трансформация е реализирана от върха на организацията, лично предвождана от изпълнителния директор. Това е нещо ново.

През последните 70 години на компютъризация, светът се придвижи от вакуумната тръба през транзистора до полупроводника, от мейнфрейм технологиите и мини компютъризацията до персоналните компютри и интернет.

Софтуерът се разви от създаван по поръчка до готови за инсталиране приложения и след това до софтуер като услуга – SaaS, или базирани в облака решения.

Ползите от всичко това: повишена производителност, ниски оперативни разходи и икономически растеж.

С поглед към подобряване на резултатите и повишаване на производителността, тези иновации бяха представени в индустрията през ИТ организацията. След месеци и години, и след множество опити и анализи, всяка технология печелеше вниманието на главния ИТ директор (CIO), който беше отговорен за технологичните нововъведения, а главният изпълнителен директор беше уведомяван за разходите и резултатите.

С идването на дигиталната трансформация през 21 век, този цикъл на въвеждане на технологии беше преобърнат. Това, което наблюдаваме сега е че почти винаги глобалните бизнес трансформации са инициирани и задвижвани от изпълнителните директори. Тези от тях, които имат визия, са двигатели на огромна промяна, която е безпрецедентна в историята на информационните технологии – може би дори в историята на бизнеса.

Нещо фундаментално важно се случва, нещо, което корпоративните лидери намират за много стимулиращо, и спешно. Майкъл Портър от Harvard Business School предполага, че новият свят на „умни“ свързани устройства представлява мащабна промяна във фундаментите на конкуренцията. Портър казва, че интернет на нещата не е просто въпрос на конкурентно предимство, той е екзистенциален въпрос.

Някои технологични компании предвиждат, че 40% от днешните бизнеси ще се провалят в следващите 10 години; 70% ще опитат да се преобразят чрез дигитална трансформация, но само 30% ще успеят.

Конкурентните ефекти се усещат в бизнес средата.

При автомобилите, приемете Tesla като IoT на колела. Пазарната капитализация на Tesla е приблизително тази на GM при приходи по-малко от 1/20-а от тези на GM. Tesla акумулира терабайти от данни от своите автомобили и използват machine learning, за да подобрят значително и непрекъснато предвиждащата поддръжка, автономно шофиране и други. Колкото повече километри изминават автомобилите, толкова повече данни събира Tesla и се превръща във все по-значима конкурентна сила. Клиентът би могъл да конфигурира и закупи персонализирана нова Tesla от интернет страницата на компанията само за осем минути.

В търговията на дребно Amazon дигитално преобразява индустрията само с данни, AI и мрежовия ефект. Техният дял от електронната търговия на дребно в САЩ е 34% и би могъл да се увеличи до 50% през 2021 година.

Старт на промяната

Някои предвидливи изпълнителни директори адаптират своите стратегии. Изабел Кохер, CEO на Engie, интегрирана енергийна компания в Париж, е създала екип от мениджъри, които да ускорят трансформацията на компанията. Заедно те дефинират нови бизнес цели, които включват очаквания за дигитално създаване на стойност.

Други изпълнителни директори развиват сценарии, за да предвиждат бъдещи разрушителни събития, задавайки си въпроси като „какво наистина купуват нашите клиенти, нуждаят ли се те наистина от нас или може ли дигитален конкурент да предложи по-добър продукт на по-ниска цена.“ Те използват „какво и ако“ модели, за да излязат от обичайните рамки на мислене и алокират ресурси за бъдещите дигитални нововъведения.

Известен изпълнителен директор от здравния сектор използва различни сценарии ,за да създаде план за стотици подобрения в използваните от бизнеса му приложения. И където за тези усилия е необходим нов вид служители, изпълнителните директори откриват хора за длъжности като главен дигитален директор, които имат делегираните права и бюджет за да постигат резултати.

Други бизнес лидери търсят вдъхновение чрез организиране на посещения при лидерите на промяната – компании като Apple, Tesla, HPE и Uber. Те използват инструменти като специални лагери и мениджърски срещи, за да пренасочат погледа на мениджърите, отговорни на дигиталните иновации. Те поглеждат извън традиционните организационни и секторни граници, за да споделят и разпространяват най-добри практики.

В Германия, водещите изпълнителни директори са създали съвет и работна група наречена Industrie 4.0 за да съветват федералното правителство по отношение на индустриалната политика, необходима във времената на „четвъртата индустриална революция“, създадена от IoT и AI. Стотици от водещите компании създадоха Industrial Internet Consortium, за да ускорят въвеждането на „киберфизически системи“ в енергетика, здравеопазване, производство, умни градове и транспорт.

Дигиталната трансформация означава основна промяна

Промяна в начина на проектиране, производство, продажба, доставка или обслужване на продуктите. Тя кара бизнес лидерите да преосмислят своите управленски модели и информационни системи, както и всичко в процеса на допир с клиента, чрез нови бизнес процеси. Аз виждам лидери, които разбират всичко това. То е техен приоритет и те искат да стартират пет трансформации сега.

Въпреки това все още има много бизнес лидери, които изглеждат заспали над бутона. Те просто не виждат огромната „разруха“, която е на пътя им от дигитални заплахи, видими и невидими, и те не изглежда, че разбират, че това ще се случи много бързо.

Нужен е смел подход

Когато видя изпълнителни директори, които експериментират епизодично с AI, облака или дори само в дигитален маркетинг, аз им казвам, че това не е достатъчно. Тук не става въпрос за модерните играчки – пипане тук и там не е достатъчно. Моят съвет е, че те трябва да говорят за това непрекъснато със своите управителни съвети и мениджъри и да мобилизират цялата си компания. Заплахата е екзистенциална. За управителните съвети – ако това не е във вашия дневен ред, тогава вие имате грешния дневен ред. Ако вашият изпълнителен директор не говори за това как ще осигури оцеляването на организацията в окото на дигиталната промяна, може би имате грешния човек за тази работа. Това може да звучи прекалено, но не е.

Все по-ясно е, че навлизаме в едно много разрушително време. Много бизнес организации, които не успеят да се преобразят, ще изчезнат. Но както при еволюционното видообразуване, много нови и непредвидени бизнеси ще изникнат, а съществуващи ще бъдат трансформирани с нови бизнес модели. Тази екзистенциална заплаха би могла да бъде надмината само от предоставените от нея възможности.