Дигиталната трансформация създава нови уязвимости и за компаниите става все по-трудно да балансират иновациите и сигурността, пише ITProPortal. Именно това показват данните от новия доклад на технологичната фирма Thales.

На какво се дължат тези уязвимости?

Според него половината от всички корпоративни данни в момента се съхраняват в облака, като 100% от анкетираните признават, че използват този тип услуги и за чувствителни данни.

Почти половината (47%) заявяват, че техните организации вече са преживели пробив или провал при одита за съответствие.

Освен това броят на базираните в облака приложения и платформи в момента също представлява риск за сигурността за компаниите.

Сигурността само става по-сложна, когато фирмите използват множество доставчици на IaaS и PaaS, както и „стотици“ SaaS приложения. Четирима от десет (40%) запитани отбелязват, че сложността е най-голямата бариера пред гарантиране защитата на данните.

Нови заплахи

Мнозинството (72%) от организациите също така са притеснени за напредъка, постигнат наскоро, по отношение на квантовите изчисления, тъй като той може да осуети тяхната сигурност и криптофраски усилия през следващите пет години.

„Нулево доверие е фантастична инициатива за удостоверяване и валидиране на потребителите и устройствата, получаващи достъп до приложенията и мрежите. Същевременно обаче не е особено ефективна, за да защита чувствителните данни, ако тези мерки се провалят“, коментира Франк Диксън, вицепрезидент на програмата за киберсигурност в IDC. Според него компаниите се нуждаят от смарт подход към сигурността.

„Прилагането на решения за точно откриване на данни, за предотвратяване загубата на данни и за криптиране осигуряват подходяща основа за киберсигурност, изграждайки цялостната киберзащита“, допълва експертът.