През последните седмици бизнес организациите са поставени пред сериозно изпитание, а техните модели на работа се променят изключително динамично. Нуждата от социална изолация изведе на фокус различни технологии за отдалечена работа, а търсенето на облачни решения вече отчита ръст.

„Действително отчитаме нараснал интерес към облачна миграция от български фирми. Много от тях се интересуват от облачните решения преди всичко заради по-ниските разходи, но в последствие откриват редица други ползи, които са дори още по-важни и могат да повишат ефективността и гъвкавостта на компаниите, позволявайки им да преминат по-лесно през трудните времена“, споделя Момчил Зарев, търговски директор на българската софтуерна компания Сирма Груп. Ето и кои са десетте ключови предимства на облачна миграция при решения за бизнеса, според екипа на дружеството.

Лесен и сигурен достъп през всяка интернет връзка

Сред най-важните предимства на облачните технологии e лесният отдалечен достъп до фирмените ресурси през всякаква интернет връзка, включително мобилна мрежа. Това обаче не е за сметка на сигурността – достъпът е криптиран, данните са защитени и се извършва автоматичен бекъп на информацията.

Скалируемост и лесно управление на растежа

Облачните решения гарантират лесно управление на растежа – при увеличаване на работните места, преместване на офисите, разкриване на нови офиси и обекти, както и при закриването на такива. В тези случаи информационните системи на организацията не прекъсват своята работа, а също се спестяват и значителни разходи по преместване на скъпи съоръжения като сървъри и мрежова инфраструктура. Когато екипът на компанията се увеличи, не се налагат инвестиции в скъпоструващи собствени сървъри и други системи.

Бърза реакция при кризи

Както е видно в настоящата ситуация, компаниите, чиито информационни активи са в „облака“, могат много по-бързо да реорганизират работата си и да изпратят своите служители да работят по домовете. Това гарантира непрекъсваемост на услугите, защото облачната миграция позволява на екипът да работи от всякъде и по всяко време.

Висока сигурност и надеждност

Фирмите, избрали да мигрират към облачни платформи, постигат висока надеждност на предоставените услуги и сигурност на информационните системи. Центровете за данни като този на Сирма Груп например се одитират от редица институции и организации, които удостоверяват, че информацията в тях е защитена. Ето защо те инвестират в най-модерните и скъпи системи за информационна сигурност, а фирмите получават всички тези екстри срещу нисък месечен наем.

Поглед към бизнеса в реално време

Едно от основните предимства, които компаниите получават след миграцията си е постоянният достъп в реално време до всички бизнес данни. По този начин всеки собственик или ръководител може да се информира за случващото се във фирмата му по всяко време на денонощието и от всяко устройство с право на достъп. Той може да получи всички необходими данни директно на мобилния си телефон при гарантирана сигурност и надеждност на достъпа. Служителите, от своя страна, също могат да получат информация, но с ограничени права в зависимост от своите длъжности.

Бързо и лесно внедряване

При закупуване на стандартна ERP система фирмите минават през дълъг процес по внедряването й и обучението на персонала, което струва време и пари. Облачните решения от своя страна дават възможност да се възползвате от предимствата на ERP много по-бързо – в рамките на 2-4 седмици. Те се внедряват лесно и се възприемат от екипите бързо.

Спестяване на разходи

Едно много съществено в настоящата ситуация предимство е, че миграцията спестява множество разходи. Сред тях са разходите за сървър, сървърна операционна система, база данни, мрежова инфраструктура, администриране и др. Софтуерните решения под наем като цяло излизат по-евтино, в сравнение с използването на собствена инфраструктура.

По-ниски капиталови разходи

При облачна миграция не съществува финансов риск, поради липсата на капиталови разходи за сървъри и други технологични решения. Цялата инфраструктура се използва под наем.

По-ниски разходи за ИТ екип

Много по-малко е и заплащането на висококвалифицирана работна ръка, тъй като компанията използва платформите под наем, а за тяхната поддръжка и развитие се грижи екипът на друга фирма. Не се налага да поддържате екип от скъпоструващи ИТ специалисти.

Улесняване на стартирането на нов бизнес

Много стартиращи и малки компании избират още в началото да използват облачни решения, което улеснява дейността им и спестява много разходи. Това им позволява още със създаването на фирмата да се възползват от висококачествени софтуерни системи, заплащайки само за ресурса, който им е необходим.