Март се оказа особено бурен месец: глобалната пандемия COVID-19 завъртя света буквално с главата надолу, заплашвайки здравето, благополучието и дори живота на милиарди хора. Спирането на големи части от икономиката предразположи и към нови тенденции. Широко разпространеното очакване е световната икономика да се свие с цели 25% през второто и началото на третото тримесечие, преди да започне да се възстановява. Ситуацията около COVID-19 и въведените извънредни мерки от правителствата почти навсякъде по света постави в неочаквана позиция работодатели, държавни структури и служители.

Добрата новина е, че голяма част от предприятията вече са преминали в облака или въвели облачните платформи във всекидневните си операции. Лошата е, че все още има такива, които отлагаха това във времето с надеждата, че дигитализацията ще ги застигне по-късно. В сегашната ситуация, повече от всякога, е важно бизнесът да е готов за дигиталната реалност и да подсигури всички свои процеси, защото във време на изключителна несигурност и бързо променящи се пазарни условия е важно да се преразгледат предимствата на облачните услуги, които имат способността да помагат на организациите да преминат през трудностите и да излязат като победители след кризата:

„В момента бизнесът преминава през безпрецедентен стрес тест. Информационните данни нарастват с невиждани темпове, търсенето на облачни услуги е много високо, а гъвкавостта на информационните технологии при преминаването на компаниите към дистанционна работа е по-важна от всякога“, коментира Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на технологичния консултант HeleCloud – компания, подпомагаща организации от всички размери в изграждането на облачна визия за развитие и в реализацията на облачните им стратегии.

Стратегии за бизнеса

Най-важната стратегия за бизнеса в момента е завръщането към предприемаческия дух и превръщането на кризата във възможност. Именно тази трябва да е водещата сила при вземането на решения в несигурни времена. За много компании пътят към успеха в настоящия климат ще бъде фокусът върху основните дейности, силните страни, иновациите и разбира се, поемането на риск.

Бизнес моделите вече се променят – работата от разстояние и развитието на онлайн продажбите, които преди това бяха поставени под съмнение, днес вече са необходимост. Ресурсите в облака са на една ръка разстояние и човек може да осигури изчисляване, съхранение, бази данни и мрежови ресурси, както и услуги от по-високо ниво – AI / ML включително и то за минути.

Непрекъснатостта на бизнеса в дигиталната среда позволява на много предприятия да продължат да предоставят висококачествени продукти и услуги, за да бъдат конкурентоспособни и успешни в създалите се условия на криза. Преди да преминем към идеята за намаляване на разходите, бизнесът трябва да бъде достатъчно гъвкав и устойчив, за да балансира между интересите на всички страни – доставчици, служители, мениджмънт.

Преминаването в облака предоставя именно тази гъвкавост, благодарение на мобилността, която той осигурява.

Мобилност за всички

От една страна компаниите елиминират нуждата от бекъп план за информацията и данните – файловете са винаги там, стига потребителите да имат интернет. Все повече компании използват облачните услуги и облачните консултанти като гаранция, че критични данни ще бъдат запазени при бедствена ситуация поради високата степен на стандартизация, несравним размер на инфраструктурата, както и високата степен на автоматизация.

„Страничният“ ефект от преминаването в облака е гарантираният ръст в производителността и ефективността не само на индивидуалния служител, но и тази на цялата организация“, споделя Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud. Редица изследвания показват, че облачните услуги подсилват ефективността на екипа – членовете могат лесно да споделят данни и най-вече да работят едновременно един с друг, дори от различни места.

Опростени операции

Март се оказа особено бурен месец: глобалната пандемия COVID-19 завъртя света буквално с главата надолу, заплашвайки здравето, благополучието и дори живота на милиарди хора. Спирането на големи части от икономиката предразположи и към нови тенденции. Широко разпространеното очакване е световната икономика да се свие с цели 25% през второто и началото на третото тримесечие, преди да започне да се възстановява. Ситуацията около COVID-19 и въведените извънредни мерки от правителствата почти навсякъде по света постави в неочаквана позиция работодатели, държавни структури и служители.

Добрата новина е, че голяма част от предприятията вече са преминали в облака или въвели облачните платформи във всекидневните си операции. Лошата е, че все още има такива, които отлагаха това във времето с надеждата, че дигитализацията ще ги застигне по-късно. В сегашната ситуация, повече от всякога, е важно бизнесът да е готов за дигиталната реалност и да подсигури всички свои процеси, защото във време на изключителна несигурност и бързо променящи се пазарни условия е важно да се преразгледат предимствата на облачните услуги, които имат способността да помагат на организациите да преминат през трудностите и да излязат като победители след кризата:

„В момента бизнесът преминава през безпрецедентен стрес тест. Информационните данни нарастват с невиждани темпове, търсенето на облачни услуги е много високо, а гъвкавостта на информационните технологии при преминаването на компаниите към дистанционна работа е по-важна от всякога“, коментира Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на технологичния консултант HeleCloud – компания, подпомагаща организации от всички размери в изграждането на облачна визия за развитие и в реализацията на облачните им стратегии.

Стратегии за бизнеса

Най-важната стратегия за бизнеса в момента е завръщането към предприемаческия дух и превръщането на кризата във възможност. Именно тази трябва да е водещата сила при вземането на решения в несигурни времена. За много компании пътят към успеха в настоящия климат ще бъде фокусът върху основните дейности, силните страни, иновациите и разбира се, поемането на риск.

Бизнес моделите вече се променят – работата от разстояние и развитието на онлайн продажбите, които преди това бяха поставени под съмнение, днес вече са необходимост. Ресурсите в облака са на една ръка разстояние и човек може да осигури изчисляване, съхранение, бази данни и мрежови ресурси, както и услуги от по-високо ниво – AI / ML включително и то за минути.

Непрекъснатостта на бизнеса в дигиталната среда позволява на много предприятия да продължат да предоставят висококачествени продукти и услуги, за да бъдат конкурентоспособни и успешни в създалите се условия на криза. Преди да преминем към идеята за намаляване на разходите, бизнесът трябва да бъде достатъчно гъвкав и устойчив, за да балансира между интересите на всички страни – доставчици, служители, мениджмънт.

Преминаването в облака предоставя именно тази гъвкавост, благодарение на мобилността, която той осигурява.

Мобилност за всички

От една страна компаниите елиминират нуждата от бекъп план за информацията и данните – файловете са винаги там, стига потребителите да имат интернет. Все повече компании използват облачните услуги и облачните консултанти като гаранция, че критични данни ще бъдат запазени при бедствена ситуация поради високата степен на стандартизация, несравним размер на инфраструктурата, както и високата степен на автоматизация.

„Страничният“ ефект от преминаването в облака е гарантираният ръст в производителността и ефективността не само на индивидуалния служител, но и тази на цялата организация“, споделя Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud. Редица изследвания показват, че облачните услуги подсилват ефективността на екипа – членовете могат лесно да споделят данни и най-вече да работят едновременно един с друг, дори от различни места.

Ползи

Традиционният процес на дигитализация в компаниите обикновено минава през няколко последователни стъпки.

Ако една компания има нужда от нов софтуер – първо трябва да проучи и закупи желания пакет, включително необходимите лицензи за използване.

Следващата стъпка е покупката на подходящ хардуер. ИТ отделът инвестира време и ресурси, за да проучи подходящия хардуер, ще изпълни инсталацията, ще мигрира данните и ще следи за пропуски в сигурността.

Управлението на целия процес отнема не само доста време, но и значително количество ресурс. Освен това, ИТ екипът ще трябва постоянно да следи за актуализации на софтуера, да обновява хардуера при нужда и да администрира редица потребителски профили.

Облачната инфраструктура решава всички тези проблеми. Ефективността на разходите е особено важна за всяка организация – голяма или малка. Това е една от основните причини компаниите да мигрират към публичния облак. Хиперскалерите като AWS имат много значителна покупателна способност, що се отнася до хардуер, лицензи за софтуер, капацитет на мрежата. Във времена на глобална пандемия разходите вероятно ще бъдат едно от най-важните съображения, които компаниите ще трябва да разгледат. Публичният облак продължава да бъде най-изгодната платформа за всички компании, тъй като продължава да обслужва своите клиенти най-добре в настоящите условия, позволявайки им да се съсредоточат върху основните си силни страни.

ИТ екипът може да съхранява и управлява софтуера отдалечено от облака. Всички промени в тази насока се управляват от доставчика, а не от техническия отдел. В същото време имате постоянен достъп до всички актуализации на софтуера винаги, когато и където е необходимо.

Подпомагане на ИТ отделите

С освобождаването на този ресурс, ИТ отделите могат да се съсредоточат върху по-големи проекти, създадени да допринесат към бизнеса в дългосрочен план.

Традиционният процес на дигитализация в компаниите обикновено минава през няколко последователни стъпки.

Ако една компания има нужда от нов софтуер – първо трябва да проучи и закупи желания пакет, включително необходимите лицензи за използване.

Следващата стъпка е покупката на подходящ хардуер. ИТ отделът инвестира време и ресурси, за да проучи подходящия хардуер, ще изпълни инсталацията, ще мигрира данните и ще следи за пропуски в сигурността.

Управлението на целия процес отнема не само доста време, но и значително количество ресурс. Освен това, ИТ екипът ще трябва постоянно да следи за актуализации на софтуера, да обновява хардуера при нужда и да администрира редица потребителски профили.

Облачната инфраструктура решава всички тези проблеми. Ефективността на разходите е особено важна за всяка организация – голяма или малка. Това е една от основните причини компаниите да мигрират към публичния облак. Хиперскалерите като AWS имат много значителна покупателна способност, що се отнася до хардуер, лицензи за софтуер, капацитет на мрежата. Във времена на глобална пандемия разходите вероятно ще бъдат едно от най-важните съображения, които компаниите ще трябва да разгледат. Публичният облак продължава да бъде най-изгодната платформа за всички компании, тъй като продължава да обслужва своите клиенти най-добре в настоящите условия, позволявайки им да се съсредоточат върху основните си силни страни.

ИТ екипът може да съхранява и управлява софтуера отдалечено от облака. Всички промени в тази насока се управляват от доставчика, а не от техническия отдел. В същото време имате постоянен достъп до всички актуализации на софтуера винаги, когато и където е необходимо.

С освобождаването на този ресурс, ИТ отделите могат да се съсредоточат върху по-големи проекти, създадени да допринесат към бизнеса в дългосрочен план.