Hewlett Packard Enterprise подписа в Меморандум за разбирателство (MoU) с Международна фондация Agastya. Целта е създаване на напълно оборудван Център за върхови постижения (CoE) в кампуса в Гудипали, област Читтор. Фокуса е развитието на уменията на студенти в области като IoT и компютърното програмиране. Инициативата ще предостави на студентите достъп до съвременни ИТ решения. Те ще са основани на технологичните иновации в селскостопанския сектор за постигане на по-високо производство на храни от ограничени поземлени ресурси.

„Заедно ще обучим младежта на страната ни!“

„Технологиите могат да изиграят жизненоважна роля за посрещане на бързо развиващите се глобални потребности, свързани с храните и селското стопанство. Като целенасочена организация, ние използваме неизползваните преди това ресурси. По този начин разкриваме нови решения за подобни социални и екологични предизвикателства.“, каза Сом Сатсанги, доктор на медицинските науки, HPE Индия. „Стартирането на CoE с фондация Агастя ще обучи младите хора в страна в технологията за подобряване на добива, производителността и устойчивостта в цялата селскостопанска екосистема.“

Санджай Муджо, вицепрезидент, HPE Pointnext Services (вдясно) и Раджи Рагаван
Санджай Муджо, вицепрезидент, HPE Pointnext Services (вдясно) и Раджи Рагаван, основател и председател, Международна фондация „Агастя“ подписват Меморандум за разбирателство за създаване на СЕ, фокусиран върху IoT земеделие.

„Продоволствената сигурност е сред най-критичните проблеми, пред които е изправено обществото днес. Това го прави от решаващо значение за индустрията, технологиите, академичните среди и правителството. По този начин ще помогнат за решаването на подобни глобални предизвикателства.“, каза Рамджи Рагаван, основател и председател на Международната фондация Агастя.

„Щастливи сме да си партнираме с HPE за създаването на този CoE. Това демонстрира нашия ангажимент да подкрепяме креативността и увереността у младите хора. Така ще могат да използват технологиите за постигане на реални промени в обществото.“

Структура на CoE

Компютърната инфраструктура, разположена в CoE използва интелигентните решения на HPE. Част от елементите са: HPE Edgeline EL300 Converged Edge System, HPE Edgeline OT Link платформа и HPE Edgeline EL4000. CoE ще осигури достъп и до облачните услуги на Microsoft Azure. Експертният опит и подкрепа за CoE ще се предоставят от HPE Pointnext Global Center Solution Center. Те доставят технически услуги в над 50 държави в различни области на поддръжка. Други области са: управление на отдалечена инфраструктура, консултантски услуги и анализ и IoT.

За записване на студенти Международната фондация Агастя ще бъдат подбирани бъдещи студенти по компютърни науки или инженерни науки около Гудипали, област Читтор. Под ръководството на IoT експерти от HPE, тези студенти ще имат възможност да работят с експерти по плодородие на почвата и по проекти свързани със земеделието. Обучението от HPE за тези студенти в областта на IoT и компютърното програмиране също има за цел да подобри техните перспективи за заетост.

Дигиталното селско стопанство има потенциал да ускори производителността

„За да постигнем устойчиво бъдеще, ще ни е необходима разрушителна трансформация във всяка индустрия, включително в селското стопанство. Дигиталното селско стопанство има потенциал да ускори производителността на хранителните системи, като същевременно намалява разходите“, казва Санджай Муджо, вицепрезидент, HPE Pointnext Services. „Чрез тази CoE се стремим да предоставим на студентите необходимото обучение за IoT. То ще им позволява да намерят иновативни решения за увеличаване на добивите и намаляване на отпадъците.“