Съвременните сгради трябва да се напасват към потребителите, а не обратното, казват от технологичния гигант Cisco (снимка: CC0 Public Domain)

Технологиите и свързаността са се превърнали в четвъртата масова комунална услуга след водата, телефона и електричеството. В резултат на това мрежовата компания Cisco се фокусира върху създаването на силно портфолио от интелигентни сгради и вярва, че в скоро време всички те, било то жилищни, търговски или смесени, ще станат смарт, динамични, програмируеми.

Само така сградите ще бъдат в крак с очакванията на наемателите и ще направят възможно едно по-зелено бъдеще, смята Боб Сисеро, мениджър направление интелигентни сгради в Cisco за Северна и Южна Америка. „Вярваме, че сградите трябва да бъдат програмируеми“, казва Сисеро.

„Ако мислите за сградната среда днес, това е много твърда инфраструктура. Но ние вярваме, че сградите трябва да се адаптират към потребителите, вместо потребителите да се адаптират към сградите. Тази промяна на мисленето спрямо мястото, при която вече ще гледаме на сградата като на програмируем обект, ще стане възможна благодарение на всичките технологии за свързаност, които имаме днес“, чертае бъдещето Сисеро.

Първата стъпка към интелигентни сгради е да се помисли как да се свържат всички елементи в една инфраструктура, така че всички те да комуникират. Сега, продължава Сисеро, индустрията е достигнала момента, в който мисли за колективните елементи на цялата сграда, включително хората, които ги обитават, както и за „спомагателни“ цели относно устойчивостта и ефективността.

„Нашият фокус през последните няколко години беше да направим сградите много по-ефективни чрез събиране на данни за обитателите“, казва мениджърът. И добавя, че Cisco също е приоритизирала създаването на повишено ниво на контрол върху неща като осветление и засенчване на прозорците, за да намали загубата на енергия.

Друг елемент от поумняването на сградите е свързан с факта, че Cisco е „добавила елементи на интелигентност към всичко, което [сградата] прави“, включително използване на камери за наблюдение, преброяване и проследяване на обитателите на постройката и използване на Webex инсталациите за регистриране на параметри като температура, влажност и нива на шум в стаята.

Сисеро твърди, че с подобно ниво на свързаност Cisco може да каже на потребителя колко енергия се използва и къде с точност „до една десета от вата за всеки 90 вата енергия“.

Източник