България е на последно място в Европейския съюз (ЕС) по дял на населението, което пазарува онлайн, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Само 22% от българите са пазарували от интернет през 2019 г., сочат данните. Непосредствено преди нас в класацията е Румъния с 23%, а Италия, която е трета по най-нисък дял на пазаруващото онлайн население, е с 38%.

Статистики

Дания е страната с най-висок дял на населението, което пазарува в интернет – 84%. Страната заема първото място от Великобритания, която от февруари не е член на ЕС. Делът на населението, пазаруващо онлайн, на Острова, достига 87% през миналата година.

На второ място в ЕС е Швеция с 82%, а на трето – Нидерландия с 81%.

Средно за ЕС 60% от населението е пазарувало онлайн през миналата година, сочи статистиката. За сравнение, през 2018 г. 56% от населението на ЕС е правило покупки в интернет. В сравнение с 2009 г. делът на пазаруващите онлайн в ЕС се е удвоил, показват още данните на Евростат.

Малко по-голям дял мъже в ЕС пазаруват онлайн в сравнение с жените, вижда се още от данните. През миналата година 61% от мъжете и 59% от жените са правили покупки в интернет. Делът на пазаруващите онлайн жени обаче се увеличава с по-бързи темпове през последните години, отбелязват от Евростат.

Най-голям е делът на пазаруващите онлайн във възрастовата група 25 – 34 години, като при нея е отчетен и най-силен ръст за 10 години – от 46 до 79%. Следват възрастовите групи до 25 години и от 35 до 44 години.

Нараства и делът на онлайн пазаруващите във възрастовите групи 55 – 64 години и 65 – 74 години, посочва Евростат.

Същевременно България е на последно място в ЕС и по дял на предприятията, които осъществяват онлайн продажби. Само 7% от бизнеса у нас формират поне 1% от оборота си от продажби в интернет спрямо 17% средно за ЕС и 36% за лидера Ирландия.

Що се отнася до местоположението на клиентите, които пазаруват онлайн, в общия случай най-често продажбите се реализират в страната, в която е базиран продавачът. Делът на продажбите на клиенти от другите държави в ЕС е 9%, а извън ЕС достига 5%.