Докато компаниите се адаптират към новите предизвикателства, те се изправят и пред нуждата да осигурят възможност на служителите си да работят безопасно навсякъде. Използването на подходящите технологии може да позволи на хората да работят по същия начин, независимо къде се намират физически. Brother е на „ваша страна“ с редица решения за управление на документите, за да отговори на нуждите на работната среда на бъдещето. Поддръжката на нашите решения минимизира контакта с устройствата, за да осигури социална дистанция, докато сте в офиса и същевременно предлага функционалността, необходима при работа от вкъщи.

Има много предизвикателства в областта на информационните технологии, сигурността и разходите, които трябва да се вземат предвид. Въпреки това, адресирането на тази трансформация сега може да бъде лесно и полезно в дългосрочен план. Ключът към осъществяването ѝ е използването на правилните инструменти. С възприемането на нови начини за ползване на споделени повърхности със сензорен екран бизнесът може да намали риска от излагане на бактерии и капчици, съдържащи вируси.

В големите офиси преди пандемията обичайна гледка бяха опашки от служители, които чакат да отпечатат, копират или сканират документите си на общото мултифункционално печатно устройство, без да спазват дистанция помежду си. Предвид новите обстоятелства, Brother препоръчва използването на децентрализиран подход, благодарение на който екипът лесно възприема социалната дистанция. Използването на компактни А4 устройства позволява намаляване броя на ползвателите, като по този начин се ограничава здравния риск. Използването им в домашни условия на свой ред позволява ефективна работа и сигурност.

Останете защитени и сведете до минимум контакта с устройството

От много години сигурността на данните е грижа за бизнеса. Днешните работни предизвикателства принудиха много организации бързо да възприемат модела на дистанционна работа. Това от своя страна доведе до растяща нужда да се гарантира, че правилните потребители имат осигурен достъп до правилните приложения и данни.

Решението Brother Secure Print+ предлага защитено разпечатване на документи чрез NFC карта. Потребителят потвърждава самоличността си чрез използването на своята NFC карта, като по този начин премахва нуждата да докосва принтера. Услугите за управление на печат на трети страни изискват поддръжка на сървъра и работа с интегрирания четец на NFC карти на устройство Brother, както и външни четци на HID карти. Kofax и PaperCut използват сървърно хранилище, за да предложат решение за печат при заявка, заедно с възможности за възстановяване на разходи и такси на потребител и/или устройство.

Просто потребителско изживяване и минимизиране на контакта с устройството
В днешния свят служителите все още имат необходимост да взаимодействат помежду си с информация, документи и оборудване. Документите трябва да бъдат обработени и подписани, да се споделя информация с колегите и да бъде архивирана.
Наличен на избрани устройства Brother, персонализираният потребителски интерфейс Custom UI позволява лесен процес с едно докосване за потребителя. Така се намалява необходимостта от физически контакт с оборудването и се опростява целият процес на сканиране на документи.

Отдалечено управление и минимален контакт с устройството

Като работи заедно с ИТ администратори, както и с партньори, Brother разполага с широк спектър от решения.

Решението за отдалечено управление BR Admin Professional 4 позволява лесен мониторинг на производителността на устройството от едно централизирано място. Получавайте актуализации в реално време, които ви информират за всички възникващи проблеми, като, например, ниско количество тонер или предупреждения за необходимост от дозареждане с мастило. Софтуерът дори предоставя информация за текущ общ брой на отпечатаните страници, местоположението на всяко устройство и гъвкавостта да актуализирате настройките на устройството си.

Решението Remote Panel осигурява отдалечен достъп до контролния панел на печатащите устройства в реално време директно от настолния компютър на вашия IT доставчик. Той има достъп до пълната функционалност на принтера ви, за да може бързо да направи диагностика и да разреши проблема, както и да активира настройки. Така нуждата от физически контакт с устройството намалява значително.

Remote Panel предлага отдалечен достъп до предния панел на устройството чрез Embedded Web Server (EWS). Той позволява отдалечено конфигуриране, както и проверка на статуса на машината, условията за възникване на грешката и сервизните доклади.

Brother iPrint&Scan предлага печат от и сканиране на вашето мобилно устройство, което помага за намаляване на личния контакт и минимизиране на необходимостта от взаимодействие с предния панел на вашето Brother устройство. Тъй като софтуерът е съвместим с Apple iOS и Android™, управлението на документи с най-близкото съвместимо Brother устройство е лесно. Ако имате документ, предназначен за съхранение в облачна услуга или за споделяне, можете да използвате най-близкия скенер или мултифункционален принтер Brother, за да изпълните процеса бързо и безпроблемно.

Почистване на вашето устройство
Brother ви съветва да следвате изброените по-долу прости стъпки, за да почистите вашето печатащо устройство и да ограничите разпространението на бактерии и съдържащи вируси капчици.

СТЪПКА 1
Изключете устройството и го откачете от електрическата мрежа.
СТЪПКА 2
Използвайте антибактериална мокра кърпа и внимателно избършете най-често докосваните повърхности , включително дисплея и/или контрол панела.
СТЪПКА 3
Позволете на повърхностите да изсъхнат напълно преди отново да включите устройството в контакта.

Източник