Система, можеща автоматично да установява остаряла фактология в свободната енциклопедия Уикипедия, като цифри, дати, имена, географски названия и т.н., както и да ги заменя с нови разработиха в Масачузетския технологичен институт. В момента подобни поправки се извършват на ръка.

Как работи?

Системата е обучена чрез маркиран набор от данни, съдържащ три типа двойки съобщения – съгласувани, несъгласувани и неутрално (съдържащи недостатъчно информация за включване към другите групи). С помощта на такъв бот редакторът може еднократно да внесе обновени данни за дадено събитие в специален интерфейс, а системата сама ще открие къде той е споменат в Уикипедия и ще промени публикациите по необходимия начин.

Подобрения в Уикипедия

Според разработчиците, системата може да се използва и за други задачи, свързани с автоматично създаване на текст, а също така позволява избягване на пристрастия при проверка на фактите и разкриването на фалшиви новини.

wikipedia page

Някои подобни инструменти се обучават с използване на бази данни с аналогични двойки, но те също така реагират и на определени словосъчетания-маркери, създаващи невярна информация. Изследователите са добавили подобни маркери в съгласуваните двойки на базата, използвана за обучаване на системата, и чрез нея са обучили класификатор на фалшиви новини, намалявайки честотата на допусканите от него грешки с 13 на сто.