Може ли нещо, което няма физическо измерение да потребява повече електричество от цяла държава?

В последно време интернет е пълен с твърдения, че дигиталната валута Bitcoin може би потребява повече електричество от множество развити държави. И ние искаме да разберем – как са го изчислили и дали това е истина?

Bitcoin е на пазара от 2009 година. Криптовалутата, напоследък е в заглавията на медиите по цял свят заради космическата си цена. В момента един биткойн е равен на 17 400 долара. За сравнение, през месец септември валутата се търгуваше за около 400 долара за Bitcoin.

За разлика от монетите или банкнотите в джоба ви, Bitcoin не се печати от правителства или традиционните банки и съществува предимно онлайн.

Около 3 600 нови биткойни се създават всеки ден чрез сложен процес, познат като „извличане“, чрез който компютри са награждавани с един биткойн за всяко пресмятане на математическо уравнение чрез специален софтуер.

Но това не са просто няколко компютъра, а хиляди машини в целия свят, които работят денонощно – и за това е необходимо много електричество.

След като биткойните увеличават своята стойност, все повече машини са впрягани за да извличат валутата. И благодарение на дигитална си природа, разбираемо е че има голям интерес към това колко електричество всъщност е използвано за производството на биткойни.

„Електричество равно на потреблението на Дания“

В социалните мрежи е пълно с твърдения за огромно енергийното потребление на Bitcoin.  Но колко от тях са истина или могат да бъдат доказани?

Трудно е да се каже с точност. Няма признати авторитетни източници на енергийно потребление за дигитални валути като биткойн. Неговата peer-to-peer същност прави много трудно оценката на нещо повече от неговата стойност.

Оперативни разходи

Хората все пак опитват да пресметнат. Широко използвана формула за калкулиране на енергийното потребление е създадена от криптовалутния блог Digiconomist, който разчита на показатели, базирани на познатите минни технологии.

Според формулата, за отправна точка се взимат всички приходи от процеса на извличане. След това се прави приблизителна оценка на оперативните разходи за миньорите, като процент от техните приходи и след това тези разходи се преобразуват в енергийно потребление, оценено според средните цени на електроенергията.

Според този метод, настоящото енергийно потребление на биткойн се оценява на 32.56 терават часа (TWh).

Така са направени сравненията с цели държави:

За Дания, например, данните от Евростат показват, че през 2015 г. страната е консумирала 30.7 TWh електричество, а Република Ирландия – 25.07 TWh.

Така че, ако ние използваме този измерител, тогава да – можем да твърдим, че сравненията в социалните мрежи са предимно коректни. Но след като този метод използва предположения и допускания, нещо което Digiconomist признава, не трябва да ни изненадва, че съществуват критици по темата.

Критикуване

Анализаторът Марк Беванд, твърди, че методът е грешен, защото не взима под внимание новите и по-енергийно ефективни технологии, използвани от минната индустрия, като „грешно предполага, че фиксирани 60% от приходите на минния бизнес са изразходвани за електричество.“

Когато американското бизнес издание Forbes писа, че предполагаемата пазарна капитализация на биткойн (цялата стойност на търгуваните обеми) е надминала известни имена като Goldman Sachs и eBay, беше неизбежно, че криптовалутата скоро ще стане обект на сравнения с цели държави.

Независимо от това как избирате да измервате енергийното потребление на биткойн и други дигитални валути, в поне едно отношение има консенсус: както при всеки продукт, дигитален или физически, неговото бъдеще в крайна сметка ще бъде решено от това колко ефикасно е неговото производство. Общият брой биткойни в обръщение в момента е 16.7 милиона и ще нараства до 21 милиона – общото окончателно предлагане според правилата на валутата.

Докато електричеството остава сравнително евтино и надеждно, технологията лесно достъпна и стойността на валутата достатъчно висока, така че лесно да поеме производствените разходи, Bitcoin ще остане популярен докато достигне максималната си обращаемост.