Здравният сектор се развива с бързо темпо, което засилва нуждата от подобрения в грижата за пациентите и създаването на иновативни медикаменти. С тези новопоявили се нужди е наложително адаптирнането на нови технологии в индустрията, а именно Big Data и Predictive Analytics.

Според проучване на International Data Corporation (IDC) Big Data се развива с по-голямо темпо в здравеопазването, отколкото в други индустрии като производство, финансови услуги или медии.

В тази статия ще разгледаме някои от ползите на Big Data за сектора.

Проследяване на личното здраве

Big Data и Analytics заедно с Internet of Things(IoT) революционират начините, по които може да следим точни статистики и показатели. Освен традиционните технологии, които могат да следят съня, пулса, упражненията, изминатото разстояние и тн. съществуват и нови изобретения, които могат да проследят с лекота кръвното налягане, пулса, кислорода в кръвта, глюкозата и други. Постоянното следене на жизнените показатели заедно със способността за мигновено извличане и анализиране на данни ще помогне на здравните институции да предвиждат потенциалните здравни проблеми преди те да са се появили или влошили.

Намалени разходи

Big Data може да бъде чудесен начин за болниците да намалят своите разходи. Predictive analytics могат да помогнат при предвиждане на бъдещи проблеми свързани с приема и разпределението на персонал. Това ще намали размера на инвестицията от страна на болниците и ще помогне тяхната текуща инвестиция да се развие до самия максимум. Predictive analytics могат също да намалят разходите на болниците като намалят шанса за повторно приемане в болница.

Според скорошно проучване на Society of Actuaries, 47% от здравните организации вече използват predictive analytics, а 57% от здравните институции вярват, че чрез тях ще спестят 25% или повече от годишните разходи в следващите 5 години.

17.6% от брутния вътрешен продукт или 2.5 трилиона долара – това е размера на разходите за здравеопазване на САЩ. С помощна на Big Data и Predictive Analytics този бюджет може да бъде стеснен.

Бърза реакция с Big Data

Ако всички медицински записки бяха дигитализирани – това щеше да бъде безценна съвкупност от данни, които щяха да могат да бъдат анализирани и да бъдат намерени допирни точки в техните симптоми и състояния. Това може да улесни разпознаванаето на състоянието още с постъпването в болницата. По този начин тези пациенти ще получават по-добри грижи и ще се намали риска от повторни приеми.

Предотвратяване на човешките грешки и измами

Дори на професионалистите се случва да дадат грешна диагноза или рецепта. Подобни грешки могат да бъдат сведени до нула с помощта на автоматизираните анализи на Big Data. Такъв софтуер може да бъде чудесен инструмент за институции, които се грижат за много пациенти в един ден.

С помощта на Predictive analytics, The Centers for Medicare and Medicaid Services предотвратиха измами в здравеопазването на стойност 210 млн. долара за една година.

Подобрения в сектора на здравеопазването

Освен вече изброените ползи, Big Data може да бъде чудесен инструмент за осъществяване на пробиви в света на науката и технологията. В здравеопазването, изкуственият интелект може да бъде използван за анализиране на безброй данни за секунди и намиране на лекове за редица болести. Такива пробиви вече са започнати и ще продължат да се развиват с обема на данни анализирани от Big Data. Той не само ще може да предлага точни решения, но и ще създава моментни решения за специалните случаи.

За да обобщим, Big Data подобрява здравната индустрия активно в различните начинания:

  • Предвиждане на епидемии
  • Намиране на лекове за различните болести
  • Подобряване на качеството на живот
  • Увеличаване на превентативната грижа
  • Започване на ранна превентативна грижа
  • Идентифициране на симптомите по-рано

Безброй проучвания потвърждават приноса на технологията към цялостната трансформация на здравната индустрия. Big Data и Predictive analytics безспорно са неизменна част от тази еволюция и помагат за правилното развитие на сектора във всичките му аспекти.