Учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) публикуваха десетте най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип, свързани с COVID-19, за 2020 година, като предложиха и практически мерки за защита.

Обобщените данни от анализа на доц. Златогор Минчев и ас. Иван Гайдарски от секция „Информационни технологии в сигурността” на ИИКТ-БАН дават текущ приоритет на заплахи и рискове, свързани с атаки върху ключови онлайн услуги и уязвимости при работна организация „Home Office”.

Други значими към момента заплахи са фишингът и малуеър атаките. Нараства значимостта, но в по-малка степен, и на крипто-вирусните атаки, уязвимостите в популярни приложения, „robocall” измамите, фалшивите приложения и новини, измами от сивия пазар и зловредни домейни.

Обобщена картина на настоящата и бъдеща значимост за 10-те най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип през 2020 г., свързани с COVID-19

Експертите на БАН препоръчват въвеждането на мерките за защита да става при максимално автоматизиране, като се разчита на интелигентни системни решения за сигурност и защита с многократно осигуряване.

Така, от една страна, ще се предотвратят загубите на данни, информация, технологични и икономически ресурси, а от друга – ще се улеснят ежедневните социални процеси, чрез интелигентна технологична подкрепа за ефективно трансформиране на обществото в новата дигитална реалност.

При изготвяне на анализа са използвани както литературни данни, така и експертен индустриален и изследователски опит, събран от инициативата „Secure Digital Future 21” и скорошни активности на европейската мрежа от центрове по кибер сигурност – ECHO.