Резервните дизелови генератори за дейта центровете на AWS в Европа ще преминат към екологично биогориво (снимка: Amazon)

Облачният доставчик AWS, собственост на Amazon, започна мащабен проект за прехвърляне на резервните си генератори в европейските центрове за данни от дизелово гориво към хидрогенирано растително масло (HVO). Инициатива има за цел да подобри екологичната ситуация в региона.

Биогоривото HVO се произвежда от растителни масла и отпадъчни мазнини. Това е 90% въглеродно-неутрално възобновяемо гориво с удължен срок на съхранение без окисление.

AWS планира да преобразува резервните си генератори в цяла Европа в такива, работещи с биогориво, съобщи Datacenter Dynamics. Изпълнението на проекта е започнало през януари 2023 г., а Швеция е една от първите страни, в които ще се реализира трансформацията.

Засега няма информация за обема на покупките на HVO и доставчиците на гориво за AWS, но със сигурност става въпрос за получаване на гориво от възобновяеми източници.

Важно е, че HVO не изисква модификация на съществуващите генераторни системи. Освен това биогоривото може да се смесва с дизел. Известно е, че AWS преговаря с местни доставчици на HVO и също така работи за разширяване на глобалната си верига за доставки.

„Преходът към HVO е само една от инициативите, насочени към осигуряване на устойчивост на нашите центрове за данни. Ние намаляваме нашия въглероден отпечатък и работим за постигане на корпоративната цел на Amazon за нулеви въглеродни емисии до 2040 г.”, заяви Мариел Линдгрен, ръководител на AWS Scandinavia.

Amazon наскоро закупи повече от 100 дизелови генератора за центровете си за данни в Ирландия, които вероятно скоро ще минат на биогориво. Много други оператори на центрове за данни вече обявиха намерението си да използват такова гориво. Така например, през 2021 г. Microsoft премина към екологично гориво Preem Evolution Diesel Plus за генераторите в центровете си за данни в Швеция.

От друга страна, в настоящата геополитическа ситуация операторите на европейски центрове за данни бяха принудени да съхраняват дизелово гориво в случай, че възникнат непредвидени обстоятелства.

Източник