Нова технология с изкуствен интелект на японската компания Toshiba позволява на електронните устройства бързо да разпознават говор и ключови думи.

Предимства на AI технологията са скоростта на самообучение и възможността за разпознаване на потребителя по неговия говор. Последната възможност може да се използва от домакинските уреди, за да реагират на команди, в зависимост от това кой ги издава.

Характеристики на технологията

Технологията има две основни характеристики. Първата е използването на междинни резултати при определяне на ключова дума за разпознаване на говорещия. Това намалява влиянието на околния шум и съкращава времето за разпознаване.

Втората характеристика е свързана с метод за разширяване на данните в невронна мрежа. В този случай системата използва входните данни, за да симулира нови елементи на речта. Тази техника намалява броя на образците, необходими за първоначално обучение при регистрация на нов потребител, до само три.

Потребителска оценка

Сравнителна оценка въз основа на три команди от всеки регистриран потребител показва, че технологията на Toshiba осигурява точност на идентификация от 89%. За сравнение: точността на широко използвания метод за разпознаване на говорещия i-vector е 71%.

Тъй като се очаква регистрираните потребители на домакински уреди обикновено да са не повече от пет или десет, постигнатото ниво на точност се счита за напълно достатъчно.