Колкото и да са полезни понякога статиите в Wikipedia е силно препоръчително да не им се доверяваме напълно, не на последно място и заради остаряла и неактуализирана информация, пише Engadget. Макар че има ботове , които могат да редактират съдържанието на сайта, техните възможности обикновено са ограничени до борба с вандализма и обновяване на визията.

Какво е решението?

Учените от Масачузетския технологичен институт предлагат едно доста по-полезно и определено по-елегантно решение. Те са разработили AI система, която автоматично пренаписва изречения от статиите в Wikipedia, запазвайки човешкия тон. По този начин корекцията няма да изглежда като „кръпка“ в добре написания абзац.

Базираната на машинно обучение система е тренирана да разпознава различията между изречение от статия в Wikipedia и предложено изречение с актуализирани факти. Когато тя забележи някакви противоречия между двете изречения, може да установи както противоречащите си думи, изискващи изтриване, така и онези, които категорично трябва да бъдат запазени. След това рамка за кодиране и декодиране определя как да се пренапише изречението, използвайки опростено представяне на информацията от оригиналното и новото твърдение.

Системата също така може да бъде използвана да допълва базите данни, които се прилагат при обучение на детектори за фалшиви новини – като по този начин може да се подобри точността и обективността.

Кога можем да очакваме технологията в употреба?

Настоящият вариант не технологията все още не е завършен. Хората, определящи точността на изкуствения интелект, са дали оценка 4 от 5 при обновяването на фактите и 3,85 от 5 за граматиката. Този резултат определено е по-добър в сравнение с други системи за генериране на текст, но все пак означава, че потребителите ще забелязват разликата.

Ако учените могат да доусъвършенстват AI това може да бъде полезно за нанасяне на малки корекции в Wikipedia, новини или други документи за случаи, когато не е практично да се използва редактор човек.