Бързият напредък в областта на инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, скоростно превръща големите езикови модели (LLM) като ChatGPT на OpenAI в ресурс, без който не може да се живее за много професии.

Ръководителите разчитат на технологията, за да разглеждат различни гледни точки, професионалистите в областта на недвижимите имоти я използват за изготвяне на оферти, а адвокатите – за генериране на първи проекти на документи като завещания и др.

Ново изследване, разглеждащо въздействието на изкуствения интелект за моделиране на езика като ChatGPT върху различни професии и отрасли, установява, че някои професии, като например телемаркетолозите и учителите, са по-изложени на технологията и нейните превратности, отколкото други, като например психолозите и консултантите.

Според изследователите терминът „изложен“ има доста широко определение, което показва, че професиите могат да бъдат засегнати от AI по редица начини, вариращи от загуба на работни места до включване на технологията в помощ на някои работни функции.

Телемаркетьорите оглавяват списъка на 20-те професии, които са най-силно изложени на въздействието на инструментите на AI за езиково моделиране. След това се нареждат учителите по английски език и литература след средното образование, следвани от учителите по чужди езици. Следват учителите по история и други дисциплини след средното образование. Всъщност учителите заемат девет от първите 11 места.

Това са 20-те най-изложени на риск професии:

Телемаркетьори
Учители по английски език и литература
Учители по чужди езици и литература
Учители по история
Учители по право
Учители по философия и религия
Учители по социология
Учители по политически науки
Учители по наказателно право и правоприлагане
Социолози
Учители по социални дейности
Учители по психология
Учители по комуникации
Политолози
Учители по културология
Арбитри, медиатори и помирители
Съдии, магистрати и съдебни заседатели
Учители по география
Учители по библиотекознание
Клинични, консултативни и училищни психолози

Установено е, че секторът на правните услуги е областта, която е най-силно изложена на инструментите на AI за езиково моделиране. Мениджмънтът на артисти и спортисти, услугите на туристически агенти и услугите за предоставяне на безвъзмездни средства и дарения също бяха сред най-изложените на риск области.

Изследователи на изкуствения интелект от Принстънския университет, Университета на Пенсилвания и Нюйоркския университет използваха мярката за професионална експозиция на изкуствения интелект (AIOE), за да определят „степента на въздействие“ на работните места и отраслите на напредъка в областта на изкуствения интелект, като оставиха открит въпроса дали тази експозиция води до увеличаване или заместване. Те изолираха възможностите на AI за езиково моделиране, за да се фокусират върху потенциалното му въздействие върху икономиката, като се има предвид бързото нарастване на използването и популярността на ChatGPT.

„Пристъпихме към това, като разделихме професиите по портфолиото от способности, които те изискват. Различните професии имат различни умения, които са важни“, казва Манав Радж, един от изследователите, пред CBS MoneyWatch. „Възприехме перспектива, основана на способностите, и измерихме излагането на напредък в различните приложения на AI на ниво способности.“

Изследователите взеха 10 често срещани приложения на AI, включително генериране на изображения като приложението DALL-E и моделиране на езика, което подпомага ChatGPT, и ги съпоставиха с различни професии, за да видят колко свързани са способностите на инструментите на AI с различните професионални умения.

„Като се има предвид вълнението около ChatGPT и технологиите за езиково моделиране, решихме, че би било интересно да изолираме техните ефекти“, казва Радж.

Като изследовател във висше учебно заведение, Радж заяви, че професорите в Университета на Пенсилвания обмислят как новите технологии за изкуствен интелект ще повлияят на работата им, включително на начина, по който професорите създават задачи за студентите.

„Има много наистина интересни неща, които можете да правите с ChatGPT, като например да го използвате за създаване на учебен план или да предлагате четива“, казва той.

Според него припокриването е логично. „Действителните способности, които преподавателите използват ежедневно, включват много създаване на съдържание и работа с езика, а тези технологии се фокусират именно върху тези способности“, обяснява той.

С други думи, естеството на работата е по-вероятно да се промени в тези професии, изложени на въздействието на AI.

Докато в някои случаи AI ще замени работниците, в други ще допълни уменията им и ще ги освободи за изпълнение на задачи от по-високо ниво, които увеличават производителността – и печалбите на компаниите. Това, което остава неизвестно, е какви нови работни места ще бъдат създадени в резултат на възникващите форми на AI.

„Все още не е ясно как точно ще изглежда тази промяна“, казва Радж. „Може би тя ще означава автоматизация, а може би работниците ще бъдат по-продуктивни чрез използването на тези технологии.“

Снимка: Unsplash

Виж още: Компютър в компютъра, или как всъщност работи AI 

 Източник