Интелигентното управление стъпва на реални данни от трафика (снимка: CC0 Public Domain)

Обикновено светофарите сменят сигналите си според предварително определен график, а в ново време – и в зависимост от данните от сензори, вградени в пътя. Според ново изследване обаче, ако светофарите станат „интелигентни“ с помощта на изкуствен разум, те биха могли да направят трафика по кръстовищата по-бърз и по-плавен.

Изследването се провежда като част от проект на име KI4LSA, финансиран от германското федерално министерство на транспорта и цифровата инфраструктура. Като част от изследването един от партньорите по проекта – Институтът Фраунхофер – наскоро инсталира камери с висока разделителна способност и радарни сензори на натоварено кръстовище, контролирано от светофар, в град Лемго.

Първоначалната работа на инсталацията бе да записва броя на превозните средства, които чакат пред светофара, времето на изчакване за всяко отделно превозно средство и средната скорост, с която превозните средства преминават през кръстовището. Данните бяха използвани за обучение на компютърен алгоритъм, базиран на машинно самообучение. Той на практика експериментира с различни модели на промяна на светлинната сигнализация.

Според компютърните симулации, най-добрите модели, базирани на изкуствен разум, биха могли да подобрят трафика с 10 до 15 процента. Въпреки това изследователите признават, че симулациите може да не отговарят напълно на условията в реалния живот. Имайки предвид това, алгоритъмът ще се използва за управление на светофарите в действително кръстовище през следващите няколко месеца и може да бъде адаптиран въз основа на констатациите на екипа.

Източник